SNUDDE TVERT OM: Noen lo, noen bare fnyste. I dag ler ingen. Staben på Nesset har lykkes med å endre en bråkete verstingkommune til en kommune som sanker arbeidsmiljøpriser. De valgte seg en ny start Krangel og bråk, elendig arbeidsklima og hyppige avisoppslag. Nesset var en beryktet kommune – en skikkelig versting. Så ble alt snudd trill rundt. Tekst: OLA TØMMERÅS    Foto: PER TORMOD NILSEN Så godt som hver eneste uke hadde lokalavisene et eller annet oppslag om Nesset kommune i Møre og Romsdal, men sjelden noe positivt. Konfliktnivået var skyhøyt, sykefraværet likeså (10,8 prosent i 2004). Det var en kommune få var stolte over. – Vi kviet oss for å si hvor vi kom fra, forteller hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Nesset, Kjersti Svensli. – Med alt bråket og medieomtalen, så ble vi ikke veldig stolt av arbeidsplassen. Noen lo, andre fnyste I februar 2006 avsluttet forrige rådmann sitt arbeidsforhold etter lang tids sjukmelding. Nesset var nærmest i unntakstilstand, inntil Rigmor Brøste Kjersem tiltrådte høsten samme år. Hun kom med bakgrunn fra blant annet HR-arbeid i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen KS, og med en rekke visjoner, ideer og mål i bagasjen. Visjonene var ambisiøse, veldig ambisiøse, Nesset kommunes tilstand tatt i betraktning. De fire første lød slik: Innen ett år skal vi ha minst ti positive oppslag i avisene. Innen to år skal alle være stolte av arbeidsplassen sin i Nesset kommune. Innen tre år skal vi være kandidater til arbeidsmiljøprisen. Innen fire år skal folk spørre etter å få jobb i Nesset kommune. Noen lo, en del bare fnyste. – Men alle var med og trakk i samme retning. Det var et spørsmål om å endre fokus, holdning og tenkemåte, sier personalsjef Anne-Karin Sjøli og rådmann Rigmor Brøste Kjersem. Hedret med priser Fire år senere: 2010 starter med at Nesset blir tildelt Kommunal Landspensjonskasses (KLP) arbeidsmiljøpris i konkurranse med alle landets kommuner. Deretter følger arbeidsmiljøprisen som deles ut i Møre og Romsdal. Tre år tidligere hadde ansatte ivrig klipt i aviser, og kunne stolte vise fram bunker med utklipp av positiv omtale. Ti positive oppslag var kjapt dokumentert. Sykefraværet ble redusert med 40 prosent fra 2004 til 2009. Nesset lå i fjor godt under landsgjennomsnittet, med en fraværsprosent på 6,11. I andre kvartal i år var de rekordfriske, med en fraværsprosent på 5,6. – Likevel har sykefravær aldri vært NESSET KOMMUNE • Ligger i Møre og Romsdal, ca. seks mil fra Molde. • 3076 innbyggere. • 353 kommunalt ansatte, fordelt på 250 årsverk. 16 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM