Nessets gode sirkel: God arbeidsgiverpolitikk = enklere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft = høyere kompetanse = høyere faglig kvalitet = bedre kvalitet på tjenestene = fornøyde brukere = godt omdømme = trivsel og godt arbeidsmiljø = lavere sykefravær = bedre økonomi. Velger seg Nesset Det har gått nesten fire år, og daglig kan ansatte registrere at kommunen har fått et helt annet omdømme. Nylig lyste de ut en ledig stilling som kulturkonsulent. 18 søkere ligger i bunken. – Jeg har fått telefoner fra ungdom som spør; Hva slags utdanning må jeg satse på for å få jobb i Nesset kommune? forteller personalsjef Anne-Karin Sjøli. – Vi blir stadig spurt om det er ledige stillinger i kommunen, forteller hun. Kommunens slagord «Jeg velger meg Nesset» har fått sin berettigelse. hovedfokus. Det har ikke vært et tema, forteller rådmann Brøste Kjersem. – Ideen er at ansatte jobber bedre og holder seg friskere i et forbedret arbeids- miljø. Da kommer økt nærvær av seg selv. Det reduserte fraværet har spart det lille samfunnet for anslagsvis 5,5 millioner kroner siden 2004. > Fagbladet 10/2010 > 17 fbaargang2010 fbseksjonSAM