VIL HIT: – Nå opplever vi at folk ringer og spør om vi har ledig jobb i kommunen, forteller personalsjef Anne-Karin Sjøli. En stolt ordfører Ordfører Rolf Jonas Hurlen er synlig stolt av hva ansatte og ledelse har utrettet i Nesset. – Nesset har vært tema til diskusjon og underholdning rundt kafébordene i Molde i mange år. Det er kommunen fortsatt, men nå er temaet «Hva har skjedd med Nesset? Hvordan fikk de det til?», forteller Hurlen. Nesset er en kommune som trenger flere innbyggere. Da er det ikke mindre viktig at kommunens tilbud fungerer. – Vi har dessverre hatt utflytting og folketallsnedgang i noen tiår. Da er det viktig å fremstå som en mer attraktiv kommune med et godt omdømme og et bedre tilbud enn de andre – bedre kommunale tjenester og legge bedre til rette for innflytting, sier han. April hele året Bygdas mest kjente sønn opp gjennom tidene, Bjørnstjerne Bjørnson, vokste opp på prestegården i kommunesenteret Eidsvåg. Hans dikt «Jeg velger meg april» har gått som en inspirerende tråd gjennom kommunens utviklingsprosjekter. – Vi startet med idédugnad for alle an- STOLT: – Før kviet vi oss for å fortelle hvor vi kom fra, sier hovedtillitsvalgt i Nesset, Kjersti Svensli. satte. April fikk representere kommunens grunnleggende verdier: A for anerkjennelse, P for pålitelighet, R for respekt, I for interesse og L for løsningsorientert, forteller hovedtillitsvalgt Kjersti Svensli. – Målet er april hele året, smiler personalsjef Anne-Karin Sjøli. – Men for all del, vi flyr ikke rundt i kommunen på ei rosenrød sky, understreker Kjersti Svensli. – Vi opplever konflikter i dag også, men de er langt lettere å løse. Et kontinuerlig arbeid De understreker alle at arbeidet med verdier og miljø på ingen måte er fullført. Spør hvem som helst i rådhuset i Eidsvåg hvordan de oppnådde disse målene? og du får svaret: –Vi er ikke i mål, men vi er på riktig vei. – Det er som med grønne planter. De må vannes og stelles for å blomstre, sier rådmann Brøste Kjersem. 18 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM