Uenige om bussanbud – Vi er imot dårlige løsninger, men er ikke allergisk mot private løsninger, sa Aps parlamentariske leder Helga Pedersen under Velferdskonferansen. Anbudsrunder om bussruter er noe av det hun mener kan være en god løsning. – Det er en dårlig løsning å konkurranseutsette offentlige kjernetjenester. I stedet har eksempelvis mange fylkeskommuner konkurranseutsatt bussruter, og det kan være gode grunner til det, sa Helga Pedersen. Ingen gode grunner Ap-politikerens uttalelser fikk AUmedlem Stein Guldbrandsen i Fagforbudet og tidligere leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, til å entre talerstolen. – Jeg har arbeidet med problemene rundt konkurranseutsetting av offentlig kollektivtrafikk i flere tiår. Jeg har ennå ikke funnet én eneste god grunn til å legge bussruter ut på anbud, sa han. STYRKET VELFERDEN: De parlamentariske lederne i regjeringspartiene mener de har styrket velferden. Fra v: Helga Pedersen, Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Bård Vegard Solhjell og møteleder Magnus Marsdal fra Manifest senter for samfunnsanalyse. – I stedet kan vi finne mange ansatte hos flere anbudsvinnere som har fått lønns- og arbeidsvilkårene endret til det verre med blant annet utstrakt bruk av delte skift – der du jobber tolv–tretten timer, men får betalt for sju. Og vi finner mange trofaste sjåfører som har mistet sine pensjonsavtaler og fått dem erstattet med noe som er langt dårligere. – I tillegg mister fylkeskommunene kontrollen over kollektivtrafikken som en viktig del av samferdselspolitikken. Skal det offentlige lykkes med å skape en god og troverdig kollektivtrafikk, må den tas tilbake i egenregi, sa Guldbrandsen. Vi har styrket velferden Helga Pedersen deltok på Velferdskonferansen sammen med Bård Vegard Solhjell og Trygve Magnus Slagsvold Vedum som er parlamentariske ledere i henholdsvis SV og Senterpartiet. Ingen av dem ville være med på at den norske velferdsmodellen er i ferd med å bli rasert. Men de innrømmet gjerne at den står overfor store utfordringer. – Velferden er faktisk styrket. Det har vært en stor vekst i antall ansatte i de offentlige velferdstjenestene, og vi har klart å få til noen store løft som folk har merket. Men vi kan ikke være fornøyd med det. Det er viktig at den offentlige velferden fungerer og at folk har tillit til den, ellers er veien kort til heller å velge private løsninger, sa de. Les mer på fagbladet.no Tekst og foto: PER FLAKSTAD Åpner for yngre bussjåfører Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet døra for 18-årige bussjåfører da hun møtte bransjen under LOs samferdselspolitiske konferanse i Oslo. Det har lenge vært et krav fra bransjen om at ungdom etter videregående skole skal kunne begynne i lære som bussjåfør. I dag er grensa for å kjøre buss 21 år, og både arbeidsgivere og fagbevegelse tror at dette er et hinder for å rekruttere bussjåfører. Kollektivtrafikken i de store byene var tema under den andre delen av LOs samferdselspolitiske konferanse, og det ble naturlig nok stort fokus på Oslo. Den voldsomme tilflyttingen til Oslo-regionen vil øke transportbehovet kraftig. SST-leder i Fagforbundet, Stein Gulbrandsen, tok opp anbud på bussruter. Systemet gjør at de eneste som tjener på anbud, er eierne av busselskapene. Etter at bussbransjeavtalen kom på plass er det bare én ting det er mulig å konkurrere om, og det er arbeidstida til sjåførene. Han mente at det er mulig å omgå EUs konkurransereglement ved å opprette fylkeskommunale bussselskap. Det er lovlig etter EUs konkurransereglement. Meltveit Kleppa gjorde det klart at det kunne være aktuelt i noen fylker, men ikke i alle. Tekst: TORGNY HASÅS, LO-aktuelt LAVERE ALDERSGRENSE: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner for busssjåførlærlinger på 18 år. Fagbladet 10/2010 > 29 Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonSAM