NARKOSE: Veterinær Sigbjørn Storli gjør klar for tannpleie med narkose. Mange hunder finner seg ikke i at tanngarden stelles i våken tilstand. kontroll Dyrepleier Eileen Josefsen klargjør hunden Sissi for operasjon. Hun er bekymret for kjemikaliene hun og kollegene utsettes for underveis. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Arbeidstilsynet har nettopp vært på kontroll i Lørenskog dyreklinikk, som et ledd i en landsomfattende aksjon mot alle dyreklinikker. Her var det var ingen anmerkninger. Rask kontroll – Når det ikke fins skikkelige retningslinjer og klare krav, blir det få anmerkninger på dyreklinikkene, kommenterer sjefsdyrepleier Eileen Josefsen, som også er leder for faggruppe dyrepleiere i Fagforbundet. – Jeg hadde kanskje for store forventninger til Arbeidstilsynets aksjon, men jeg skulle ønske de hadde gått grundigere til verks. Hos oss brukte de mye tid på kontoret for å sjekke papirer for internkontroll, men bare noen minutter i klinikken. Internkontroll er viktig, men jeg savnet bedre kontroll av praksis ved behandling av kjemikalier. Jeg skulle ønske de forut for denne storstilte aksjonen hadde hatt flere håndfaste minimumskrav, sier Josefsen. Trenger rutiner Josefsen har sju års fartstid som dyrepleier, og kan bekrefte at Lørenskog dyreklinikk er blant de beste. – Helt klart. Likefullt savner jeg enkelte verneinnretninger, som avtrekkskap ved håndtering av skadelige kjemikalier. Mitt inntrykk er at mange klinikker bagatelliserer sikkerhetsrisiko knyttet til bruk av kjemikalier. Instruksene i produsentenes datablader blir jevnt over ikke fulgt, sier hun. Ett eksempel er eksponering for formalin, som dyrepleiere bruker hyppig til å konservere prøver fra pasientene. HMS-databladet sier: Bruk gassmaske eller avtrekkskap, vernebriller, spesialhansker og verneklær. Formalin kan gi varige helseskader ved innånding og hudkontakt. De fleste klinikker har et stort forbedringspotensial. Bransjen trenger bedre retningslinjer. Dyrepleier Eileen Josefsen – En del dyrepleiere og klinikkassistenter bruker ikke en gang hansker. Andre tror det er nok med vanlige latekshansker som formalinen trenger fort gjennom. Jeg vet ikke om en eneste klinikk som har avtrekkskap eller gassmasker, sier Josefsen. 30 > Fagbladet 10/2010 Ønsker bedre fbaargang2010 fbseksjonSAM