AKSJON DYREKLINIKK • Arbeidstilsynet skal inspisere arbeidsmiljøet i hver eneste dyreklinikk over hele landet. • Aksjonen ble påbegynt 1. mars og avsluttes høsten 2011. • Arbeidstilsynet sjekker om klinikkene har handlingsplaner med risikovurdering, riktig opplæring og rutiner, bruk av verneutstyr, ventilasjon og stoffkartotek. – Hvorvidt det er nødvendig med den graden av beskyttelse som beskrives i databladene, er en annen diskusjon. Det vi trenger, er klare retningslinjer, fastslår hun. Medieskapt problem Det er hektisk når vi besøker Lørenskog dyreklinikk. Veterinær og klinikkeier Katarina Storli gjør klar narkose til Sissi, mens Josefsen assisterer. Tre pasienter er allerede under behandling. På venterommet sitter flere. Klinikkeieren ønsker Arbeidstilsynet velkommen, men mener bekymringen for kjemikalier er mest medieskapt. – Av konkurransehensyn er det bra at hele bransjen blir kontrollert, for det er klart at sikkerhetstiltak koster. Noen kan være fristet til å redusere sikkerheten av økonomiske grunner, påpeker Storli. Hun oppfatter imidlertid bransjen som ryddig. – Vi er oppmerksomme på farene ved kjemikaliebruk og røntgen. Det har vært en del uro, men det er det mediene som i stor grad har sørget for, mener hun. Eksponeres for mye Rundt 1100 personer er sysselsatt på dyreklinikker i Norge – veterinærer, dyrepleiere og klinikkassistenter. EKSPONERES: Veterinær Katarina Storli og dyrepleier Eileen Josefsen (t.h.) gjør Sissi klar for operasjon. Underveis eksponeres dyrepleiere og veterinærer for kjemikalier, narkosegasser og fare for røntgenstråling. – De ansatte driver med mye som kan utgjøre en fare, sier seniorforsker Vigdis Tingelstad ved Arbeidstilsynet. – Vi ønsker å bidra til å forhindre at de utvikler kjemikalieskader, allergier, hudlidelser eller luftveilidelser, sier hun. Arbeidstilsynet vil legge fram sin rapport i november neste år. Innen den tid skal alle landets klinikker være kontrollert. Fagbladet 10/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonSAM