AV SALTLAKE: I Moldebadet er kloret «hjemmelaget» av saltlake. Her blir klor trukket ut, før det går til automatiske matepumper til hvert basseng. MOLDEBLÅTT: Ikke grønt, men en virkelig blå lagune. Det skyldes marmorplater som ligger på toppen av sandfiltrene. UTEN KLORLUKT: Her blir vannet UV-strålet. UV-teknikken gjør at Moldebadet får utnyttet sitt egetproduserte klor i langt høyere grad. Fem matepumper sørger for korrekt klorinnhold i hvert basseng. OMFATTENDE ENØK: Ingen varme dumpes i sluket. Når gjestene dusjer, går vannet innom kjelleren og bidrar til å varme bassenget. bad, rensing, sikkerhet og overvåkning. Automatiseringen er omfattende. Alle avvik på automatikken registreres og gir Lillebø beskjed, enten han er hjemme i godstolen eller på jobb. De fleste nye bad har kameraovervåkning av bassenget under vann. I noen, som i Molde, er det i tillegg sensorer som måler og tolker de badendes bevegelser. Ligger noen stille på bunnen i mer enn sju sekunder, går alarmen automatisk. De første ukene ble systemet driftet direkte fra Frankrike, av produsenten Poseidon, som mottok alarmene samtidig som i vaktrommet og badet i Molde. – Det er mange parametere som skal kalibreres for å få systemet til å skille mellom lek og alvor. Nå bare logges alarmene i Frankrike for videre kvalitetssikring og kalibrering, mens systemet driftes herfra, forklarer Lillebø. – Slike systemer erstatter ingen badevakter, men kommer som et tillegg for å gjøre det enda sikrere for gjestene, understreker Lillebø. Minimal klorbruk Men en ting mangler Moldebadet – den irriterende klorlukten. Røde øyne etter svømmestevner er blitt historie for moldenserne. – Kraftig UV-stråling av vannet er forklaringen, forklarer Lillebø. – UV-stråling er et godt bidrag til vannbehandlingen. Når det lukter klor i et bad, er det nemlig enten for mye klor, eller for mye bundet (brukt) klor. UV-strålene øker virkningsgraden på bundet klor med 90 prosent. Det vil si; får klor som allerede er brukt i vannet til å virke igjen. – På den måten kan vi rense like godt med langt mindre mengder, sier Lillebø. Og kloret lager de selv av saltlake. Her står ingen og blander ut klor lenger. Tar vare på all varme Lillebø blir ivrig når det kommer til Moldebadets enøktiltak. Verken vann eller luft slipper ut av dette huset uten å ha varmet alt som kommer inn. Her kaster de ikke noe varme i sluket. Når gjestene dusjer, hentes varmen ut av avløpsvannet som varmer opp innkommende vann. Avtrekksluften likeså. Den brukes både til å varme luft og bassengvann. Og bassengvann som skiftes ut, får selvsagt ikke nå sluket før det har varmet opp vann som skal inn. – Vi henter ut varmen av absolutt alt før det slippes ut. Det er det som er spennende med nye bygg. Ombygging til tilsvarende løsninger svarer seg ikke alltid økonomisk i gamle bygg, påpeker Lillebø. 34 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM