Kryssord Kunstner Innredning Kultivering Horde Europeer Fugl    Norsk øy Europeer Bark Enkelte Padle Dristig Klandre Lever Ettersom Plass T ettsted Moderne Påpek. pron. Etui Uttalte Rusmiddel Artikkel Grinda Drikk Rykte Bonde redskap To Liketil Tilstøte Arterie Hermod Sak© 260    kyndig 12-2009 Norge Endre Anløpe Eiend. pron. Felt Membran Rabbel Språk Utføre Kolle Polit. parti Regn Fisk Selvisk Nedbør Anno Væske    Spøk T all fork. Greie Mesterskap Akkurat Fugl Elske Vann-    Månestoff    fase Blø Drikk Sykdom Hast Mislike Kjole Utrop Ukjent Instrument Gutte navn FN Makaber Rykk Gi Skjells -ord Vanadium Musiker Flørt Løsningen på kryssord nr. 10 må være hos oss innen 5. november! Merk konvolutten med «kryssord nr. 10» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS!Leggbarekryssordetikonvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET VINNERE av kryssord nr. 6/7 H    B    P    S VARELAGER JO HA EN ANANAS L    N E S E    G R Y N T REN TRØE G O SORT LAI LA ISET Å DEKSEL GIFTGASS OSLO N ETE DAVID    FEROSNI TIRADE F NR ODIN ÅT MORO IDEELLE E SKITT TRENE R Y I GÅENDE IT SOMMER SEDAT Ø GREI B PLOG MO TYDE EN TRIO NÅ SUMMERE    SVIE STI Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: AaseAndersen 2870Dokka Petter Henriksen 7500 Stjørdal Hjørdis Holm 6300 Åndalsnes 58 > Fagbladet 10/2010 Foto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM