Nr. 11 2010 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Verdsetter fagarbeidere Side 30 Forsidefoto: Mariann Dybdahl    > SEKSJON HELSE OG SOSIAL Fotoreportasjen: Helsa er godåha Side 44 fbaargang2010 fbseksjonHEL