Foto: Eivind Senneset Er de private arbeidsgiverne så talentløse at de glemmer lønnsoppgjør i budsjettene sine, så får de takke seg selv.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial KLEM-PROSJEKT:  Vi prøver ut nye måter å fungere på. Og vi gjør det grundig, sier Eva Lill Coyle. ˇ€‹ Ruspoliklinikk Ressurstjenesten i Molde samarbeider med nabokommunene om en helhetlig rusbehandling og gir også et behandlingstilbud til folk som aktivt ruser seg. Forebygging og ettervern er stikkord. Side 32 ˇ€‹ Satser på lederne Rissa kommune satser stort på lederutvikling. Samtlige gruppeledere er med i Veksthus for ledereª sammen med enhetsledere, stab og rådmann. Pluss 12 potensielle ledere. Side 34 ˇ€‹ Sugerør i statskassa Kommersielle selskaper tjener seg rike ved å drive personalkostnadene til bunns, eller ved å drive strategisk selskapsstrukturering for å unngå innsyn, utnytte markeder og unndra seg skatt, mener fokusforfatter Linn Herning. Side 40 Tenker og handler på nye måter Eva Lill Coyle og kollegene hennes på Barneklinikken i Bergen har i to år gått grundig gjennom egne holdninger.  Nå skal vi møte nyansatte på en ny måte, og de skal legge ut på en læringsreise som skal gå over to år, forteller spesialhjelpepleieren. Side 30 Fagbladet 11/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonHEL