Helse og sosial Flere beboere får dø på sykehjemmet SAMHANDLING: – Samhandlingsreformen krever gode prosesser fra topp til bunn, mener Liv Krossøy og Leif Nybøle. Nå dør 77 prosent av beboerne på sykehjemmet – mot bare 50 prosent for noen år tilbake. Det er de ansatte godt fornøyd med. Det er ett resultat av samhandlingsreformen i praksis. Det kan høres brutalt ut, men de ansatte på Fjellberg sykehjem i Fredrikstad syns det går riktig vei når beboerne dør på sykehjemmet. De har hatt et samarbeid med sykehuset som har ført til bedre legedekning og medisinsk oppfølging. – Det er godt de får avslutte livet på sykehjemmet der vi kan tilby en god omsorg ved livets slutt, sier virksomhetsleder Leif Nybøle i en pause på Fagforbundets Samhandlingskonferanse. Nybøle er også leder for Fagfor- bundets faggruppe for ledere innenfor helse- og sosialområdet. Klarer overraskende mye Nybøle er positiv til mer ansvar lokalt. Samhandlingen mellom sykehus og sykehjem har gitt økt forståelse og kunnskap. Samtidig er Nybøle bekymret for om målet for samhandlingsreformen blir for økonomistyrt, og ikke verdistyrt. – Sykehjemmene må kunne følge opp kronikere, og teknisk utstyr når behandlingen flyttes fra andretil førstelinjetjenesten. Det må ikke bli sprik mellom rettigheter etter lov og forskrifter – og økonomien. Unngå ny profesjonskamp Liv Krossøy, leder for faggruppa for helsefagarbeiderne i Fagfor- bundet, er også positiv til utfordringene samhandlingsreformen gir kommunehelsetjenesten. Som tillitsvalgt er hun likevel bekymret for at det kan utvikle seg en profesjonskamp. – Reformen vil kreve økt kompetanse på mange felt lokalt. Det er viktig at vi ser på tvers av fagområder. Krossøy bet seg også merke i at statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet tok opp heltids- og deltidsproblemet i sin innledning på Samhandlingskonferansen. – Vi trenger nye, kompetente ansatte, og de må tilbys hele stillinger, fastslår Krossøy. Tekst og foto: TITTI BRUN Leier inn midlertidige – faste må gå Sykehuspartner i Helse SørØst har ansettelesstopp og kvitter seg med folk gjennom sluttavtaler. Samtidig har bemanningsfirmaet Xtra, en underleveradør av tjenester, søkt etter prosjektmedarbeidere. – Dette er et slag i ansiktet på de oppsagte, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti. For å spare 100 millioner kroner, skal Sykehuspartner, som er Nordens største it-leverandør til sykehus, fjerne om lag 100 årsverk. Det skjer gjennom en omfattende sentraliserings- og nedbemanningsprosess. Foreløpig har 76 it-medarbeidere sluttet. De fleste har tatt imot sluttpakke. Oppsigelsestiden løper fra 1. november. Opprørt over annonse Fagforbundsmedlemmer som har fått beskjed om at det ikke lenger er plass for dem i Sykehuspartner, raser over annonsen på finn.no, der bemanningsfirmaet Xtra-personell hyrer inn it-ressurser til Sykehuspartner på engasjement. Fagforbundets hovedtillitsvalgt, Tatjana Schanche, har bedt Sykehuspartner om en forklaring. Tøff prosess Sykehuspartner fikk overført 400 it-medarbeidere fra hele Helse Sør-Øst i september i fjor. Ett år etter får nær hver sjette beskjed om å gå. – Det har vært en tøff prosess. De hovedtillitsvalgte i alle forbund har stått sammen i en felles front, sier Tatjana Schanche, som opplever at det har vært vanskelig å få gehør i ledelsen. – Det er frustrerende å se at det vi tok opp i begynnelsen som våre bekymringer, ble avfeid. Nå ser vi at det er reelt. Avviser Ledelsen i Sykehuspartner avviser at selskapet kvitter seg med ansatte og leier inn midlertidige. I en e-post skriver de at det er en underleverandør som har lagt ut den omstridte annonsen. FORBANNA: – Det er rystende at Sykehuspartner leier inn folk til å utføre oppgaver som oppsagte medarbeidere har kompetanse til å utføre, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti. Leverandøren har påtatt seg ansvaret for feilen og bekreftet at oppdraget ikke er initiert av Sykehuspartner. Annonsen er nå fjernet. Tekst: PER FLAKSTAD Følg saken på fagbladet.no 28 > Fagbladet 11/2010 Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonHEL