Støtte til Saastad Både Fagforbundets medlemmer og mange andre slår ring om Are Saastad på Aker sykehus. Ledelsen vil overføre ham til Ahus fra nyttår. Som leder av Fagforbundet Aker, har Are Saastad vært en av de mest synlige frontpersonene i kampen mot å legge ned Aker som lokalsykehus for Oslo. Nå har han fått brev om at han skal overføres til Ahus. – Dette vil vi ikke finne oss i, sier Ellen Vilhelmsen, tillitsvalgt ved sentralbordet på Aker. Hun har snakket med mange ansatte som vil bli med på en aksjon for å beholde Saastad. Vilhelmsen mener overføringen av Saastad føyer seg inn i et mønster der sykehusledelsen forsøker å legge lokk på kritikk. Ingen autorisasjon uten fagprøve MASSIV STØTTE: Are Saastad får bred støtte fra organiserte og uorganiserte ved Aker. Mellom 700 og 800 ansatte skal overføres ved årsskiftet, blant andre Alderspsykiatrisk avdeling hvor Saastad arbeidet fram til han ble tillitsvalgt på heltid i 1997. – Jeg tror dette handler mer om manglende vilje og et ønske om å bli kvitt meg fordi jeg er kritisk og brysom. Jeg er valgt av medlemmene. Sykehusledelsen viser at den mangler kunnskap om hva demokrati er, sier Saastad. Les hele saken på www.fagbladet.no. PF FAGPRØVE: Alle amulansearbeidere i Falck må gjennomføre en tidagers fagprøve og godkjennes av prøvenemda i ambulansefag. – Jeg ble veldig overrasket, for her er jeg som arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud enige om at alle skal ha fagbrev, sier Julbø. Han er selv utdannet sykepleier og ambulansearbeider. Arbeidsgiveren for alle ansatte i ambulansetjenesten i Midt-Norge samt Gran på Hadeland sitter også i prøvenemnda for ambulansefaget i Møre og Romsdal. Les flere saker om autorisasjon av ambulansearbeidere på www.fagbladet.no Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Bruker ble filmet Ansatte i Fredrikstad kommune har filmet en bruker. Materialet lå ute på nett i to år, men ble fjernet da brukerens foreldre fikk kjennskap til det. Siri Kristin Konstad, kjent for mange gjennom sitt mangeårige engasjement for yrkesetikk, vil ikke uttale seg om den konkrete saken i Fredrikstad, men sier generelt at alle må være veldig varsom med å legge ut bilder på nett. Konstad, som selv er hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet i Røros, understreker også at kommunen som arbeidsgiver har et opplæringsansvar. – Vi skriver alle under på at vi respekterer taushetsplikten. Men jeg tror det av og til går litt kjapt, og at ikke alle forstår hva det innebærer, sier hun. På spørsmål om i hvilken grad fagforeninga skal forsvare medlemmer som bryter med lover og etiske retningslinjer, svarer Konstad at hun som hovedtillitsvalgt ikke kan forsvare alt medlemmene gjør. – Men vi må sørge for at alle medlemmer får en rettferdig behandling. Vi kan alle gjøre feil. Da er det viktig at arbeidsgiver gir en tilbakemelding, slik at den ansatte får mulighet til å endre praksis. – Hvis den ansatte ikke endrer praksis og viser seg uegnet, må arbeidsgiver kunne omplassere folk, mener Konstad. Les hele saken på www.fagbladet.no Tekst: KARIN E. SVENDSEN Ambulanseselskapet Falck ansetter ikke sykepleiere som ambulansearbeidere uten at de har tatt fagprøven. Bjørn Julbø, regionsjef i Falck Emergency, sier det er uaktuelt å ansette noen som ambulansearbeider uten at vedkommende har bestått fagprøven for ambulansearbeidere. – En attest om hva du har gjort og hvor lenge du har arbeidet innenfor et felt, sier ingen ting om dine kvalifikasjoner og din egnethet for yrket, sier Julbø. Alle som vil arbeide som ambulansearbeider i Falck, må derfor gjennomføre den tre dager lange fagprøven og godkjennes av prøvenemnda i ambulansefag. Julbø har også signalisert til alle stasjonsledere i Falck at de ikke skal skrive attester som kan brukes til å omgå kravet om fagprøve. For om lag ett år siden ble Julbø klar over at enkelte sykepleiere hadde fått autorisasjon som ambulansearbeidere uten først å ha tatt fagprøven. Fagbladet 11/2010 > 29 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonHEL