Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EIVIND SENNESET På Barneklinikken i Helse Bergen har barnepleierne retta ryggen, og de snakker ikke lenger om at de bare er hjelpepleiere. Leder på klinikken beklager at mange av dem snart når pensjonsalderen, og sier hun ikke har råd til å miste dem. Spesialhjelpepleier Eva Lill Coyle er glad for at hun arbeider på en sykehusavdeling hvor både ledelsen og sykepleierne vet å verdsette hjelpepleiernes kompetanse. Slutt på omgjøring Omgjøring av stillinger på sykehusene har ridd hjelpepleierne som en mare mange steder i landet. Helse Vest RHF har på mange måter markert seg som det regionale helseforetaket med sterkest satsing på å rekruttere og beholde personell med fagbrev. Tidligere i år ble Fagforbundet og Helse Vest enige om å samarbeide for å etablere gode lærlingordninger og å rekruttere, beholde og utvikle medarbeiderne. I styringsdokumentet for i år blir helseforetakene som er underlagt Helse Vest, nektet å gjøre om stillinger uten godkjenning av direktøren i helseforetaket. Nye helsefagarbeidere På en konferanse i Bergen fikk Fagforbundets tillitsvalgte nylig presentert ett av kompetanseprosjektene i Helse Vest. Klemprosjektet (kompetanse, lederskap, endring og medarbeiderskap) er kommet lengst ved Barneklinikken i Helse Bergen. Det går i korthet ut på at de ansatte selv utvikler nye arbeidsmåter på ulike områder. Ved Barneklinikken har de ansatte utarbeidet nye måter å ta imot nyansatte på. Hjelpepleierne har for eksempel utviklet en læringsreise for tre nye medarbeidere. – Vi er glad for at klinikken vil ansette tre nye helsefagarbeidere. Det viser at arbeidsgiver verdsetter vår kompetanse, sier Coyle, som også er tillitsvalgt ved klinikken. De nye helsefagarbeiderne skal øke sin kompetanse blant annet ved å arbeide en periode på samtlige avdelinger ved klinikken i løpet av en to-årsperiode. – Vi er enige om at helsefagarbeidere er 30 > Fagbladet 11/2010 Helse Vest fagarbeiderne Helse Vest vil beholde nyttig kompetanse – uansett utdanningsnivå. Alle ansatte blir derfor invitert til kompetanseutvikling. Et pilotprosjekt ved Barneklinikken i Bergen viser hvordan de ansatte selv kan styre utviklingen. viktige på klinikken. Ett av ansettelseskriteriene var derfor at de ønsket å fortsette som helsefagarbeidere, forteller Coyle, en av dem som har gått gjennom hele 41 søknader fra helsefagarbeidere til de tre stillingene. Gode intensjoner, men... Det er ikke tvil om at store deler av Helse Vest arbeider konstruktivt for å ta vare på fagarbeiderne. Men på konferansen i Bergen var det likevel noen av de tillitsvalgte som hadde med seg andre erfaringer. De kunne fortelle historier som vitner om at ennå har ikke alle deler av Helse Vest fått med seg at ingen stillinger skal gjøres om uten godkjenning av direktøren. Aslaug Husa, konserntillitsvalgt i Helse Vest, er likevel optimist og stolt over at Fagforbundet har vunnet gehør i det regionale helseforetaket. – Ledelsen har satt søkelys på den vanvittige utraderingen av hjelpepleiere. Nå skal det bli slutt på omgjøring av hjelpepleierstillinger, sier hun. Hun mener Klemprosjektet er et prosjekt for kompetanseheving som viser at arbeidsgiver satser på helsefagarbeiderne. Utfordrende Klem er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Vest og NTNU i Trondheim. Kristian Mjøen, Hilde Christiansen og Eva Lill Coyle har alle på forskjellig vis vært dypt fbaargang2010 fbseksjonHEL