involvert i prosjektet. Mjøen som forsker, Christiansen som personal- og organisasjonsdirektør og Coyle som medarbeider og tillitsvalgt ved Barneklinikken. Mjøen har introdusert en metode for å håndtere, mestre og delta i utviklingsprosesser. Han har utfordret og provosert, og deltakerne er blitt utfordret på både holdninger og arbeidsmåter. Bedre prosesser Hilde Christiansen mener alle må våge å tenke at oppgavene deres ikke nødvendigvis vil være de samme om tre eller fem år. – Vi skal designe gode arbeidsprosesser på alle områder, sier hun og nevner blant annet muligheten for at merkantilt personell kan avlaste legene. – Motivet for Klem-prosjektet er utelukkende å skape mer arbeidsglede og bedre arbeidsdager, sier hun. Fortida skygger for framtida Det første konkrete prosjektet ved Barneklinikken i Helse Bergen går ut på å ta imot nye medarbeidere på en bedre måte. Motivet for Klem- prosjektet er utelukkende å skape mer arbeidsglede og bedre arbeidsdager. HILDE CHRISTIANSEN, PERSONAL- og ORGANISASJONSDIREKTØR Legene, sykepleierne og barnepleierne har skapt hver sin kube som et lite utvalg nyansatte skal loses gjennom. Kristian Mjøen sier hjelpepleiere har en EN GAVE: – Vi er veldig glad for at vi får være med i et prosjekt som løfter oss. Men det har vært en krevende gave, syns Eva Lill Coyle. tendens til å tro at på sykehuset er det ingen framtid for deres yrkesgruppe. – Holdninger blir forsterket av negative tanker, sier han og advarer mot å la historien prege forventningene når verden endrer seg og gir nye muligheter. Når tre nye helsefagarbeidere i løpet av de nærmeste månedene begynner på barneklinikken, lover Eva Lill Coyle at de ikke skal bli møtt med gamle holdninger. – Vi har brukt mye tid på å tenke nytt, sier hun. Så heretter blir ikke nye medarbeidere med kloke spørsmål avfeid. Spør de hvorfor ting gjøres på den eller den måten, er det ingen som svarer at sånn har vi alltid gjort det. Nye medarbeidere skal ikke gjennom en sosialiseringsprosess som reduserer dem og kompetansen deres, men tvert imot stimulerer til videreutvikling. Fagbladet 11/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonHEL