Nav-lederen Marit Vaarheim leder Nav Rissa med 15 ansatte, hun syns lederutviklingen gir stort utbytte. – Den er viktig for hver og én, og bidrar til å bygge sterkere samhold i kommunen. Og den er med på å synliggjøre hvor viktig den kommunale delen er for velferdsreformen og for innbyggerne som bor i denne kommunen. Om du ikke har evne til innlevelse, kan du ikke lese deg til å bli en god leder. KJELL DAHL, FAGLIG ANSVARLIG utviklingen ikke bare er for enhetsledere og staben på toppen. Hovedmålgruppa er de mange gruppelederne i kommunen som står nærmest brukere og ansatte. Og ikke minst – ansatte som ønsker å ta lederoppgaver i framtida, har også fått plass. – Fordi vi ønsker å bedre rekrutteringen til lederstillinger, ble alle ansatte invitert til å søke, forteller personalsjef Nyeng. Han er glad for at politikerne i kommunen verdsetter satsingen og har gitt økonomisk støtte. – Det er selvfølgelig ressurskrevende, men vi tror vi vil tjene dette inn på lengre sikt. Ikke bare gjennom sparte kostnader, men gjennom bedre ledelse, økt nærvær, forbedret arbeidsmiljø og økt kvalitet på tjenestene, sier Nyeng. Utfordrer komfortsonen Fagbladet får være flue på veggen på den tredje samlingen. Deltakerne sitter i en stor ring. Midt på gulvet står faglig ansvarlig Kjell Dahl. Han forbereder deltakerne på at de vil møte både oppover- og nedoverbakker på ferden. > Leder PP-tjenesten Karen Sofie Ask, leder i PPtjenesten, syns hun får mye ut av programmet. – Du må jobbe med deg selv på samme måte som når du er leder. Her får du i tillegg tid til ettertanke og refleksjon som du ikke får i hverdagen. Det kan kjennes massivt på tampen av en full jobb. Men jeg ønsker å få maksimalt ut av studiet, og må finne en balanse så det blir positivt, sier Karen Sofie Ask. Hun bor i Trondheim – på andre siden av fjorden – og er glad for å bli kjent med flere på tvers av enhetene. Fagbladet 11/2010 > 35 Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonHEL