deler av sine oppgaver til private sykehus eller private spesialister. Tvert imot, organisering og bunnlinjetenkningen tvinger helseforetakene til å tenke ensidig på kostnader. Helse Sør-Øst, den største av Norges fem helseregioner, har avtaler med private tjenesteleverandører for en årlig verdi av 3,5 milliarder kroner. Det ser heller ikke ut til at regjeringen er særlig oppmerksom på den store kreativiteten hos de kommersielle aktørene når det gjelder å velge de beste betalte helsetjenestene, minimere skattebetaling og unndra seg offentlig innsyn. Nå er det viktig å styrke kampen for offentlig drift av velferdstjenestene. Når våre motstandere sier at private gir effektiv ressursutnyttelse og innovasjon, skal vi svare med fakta og erfaringer som viser at denne effektiviseringen og innovasjonen går på bekostning av fellesskapet gjennom profittuttak og registrering i skatteparadis, på bekostning av brukerne gjennom redusert kvalitet, og på bekostning av de ansatte som tynes gjennom mer intensivt arbeid, med lavere lønn og pensjon. Til slutt kommer regningen tilbake til fellesskapet i form av økt sykefravær og med uføretrygd som endestasjon. Utfordringen er å kaste ut profitørene og ta tjenestene tilbake. Fellesskapets penger skal gå til tjenester for fellesskapet, ikke til privat profitt. DÅRLIG TILBUD: Fylkeslegen måtte gripe inn da Attendo Care drev Midtåsen sykehjem (bildet) i Oslo. Nå har de mistet kontrakten. Fagbladet 11/2010 > 41 Foto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL