Seksjonsleder Erfaringer blir bok Elin Hansen fra Karmøy ønsker å skrive en bok om hvordan en liten gutt levde sine siste år, og hvordan kommunens støtteapparat fungerte i forhold til ham og hans familie etter at gutten som tre-åring fikk en alvorlig diagnose. Fagforbundet på Karmøy ber Seksjon helse og sosial (SHS) støtte bokprosjektet. De mener Elin Hansen og hennes kolleger har gjort en flott innsats i forhold til den hardt rammede familien. Styret i SHS tror en slik bok vil gi mulighet til å ta vare på og spre den kunnskapen de ansatte tilegnet seg gjennom seks år. – Det er også verdifullt at medlemmer ønsker å skrive om sin yrkeserfaring og kompetanse, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i SHS. Hun håper en slik bok vil inspirere andre medlemmer i deres arbeid, og at den vil fremme yrkesstolthet. SHS støtter derfor bokprosjektet med 80.000 kroner.    KES Hele Norges helsefagarbeider SHS skal gjennomføre prosjektet Hele Norges helsefagarbeider i samarbeid med organisasjonsenheten Fagforbundet. Alle SHSer på fylkesnivå er forberedt på å bidra til oppmerksomhet rundt yrket. I løpet av første halvår av 2011 skal prosjektet pågå. Gjennom det fokuset som Ny faggruppe i SHS Styret i SHS har vedtatt å opprette en rådgivende faggruppe for sykepleierne. Fra før har sykepleierne et nettverk med kontakter i alle fylker. Nå ønsker styret i SHS å knytte til seg en gruppe sykepleiere som kan gi råd i aktuelle saker. Inger skapes, nasjonalt og lokalt i denne perioden, vil tillitsvalgte på alle nivåer få fram at helsefagarbeideryrket også er et aktuelt yrkesvalg for voksne. Les mer side 46 i Fagbladet nr. 10 eller gå inn på hjemmesidene til Seksjon helse og sosial via www.fagforbundet.no    IVR Luther fra Oslo er leder av gruppa. Axel Hjertstrøm (Telemark), Anne Mabel Nybakk (Sogn og Fjordane) og Knut Harald Eriksen (Finnmark) er også med i den rådgivende gruppa.    IVR Informasjon om fagskole SHS har gitt ut en informasjonsfolder om fagskoletilbudet. Denne kan bestilles fra Fagforbundet sentralt. Her finner du gode argumenter for å ta fagskoleutdanning og en oversikt over hvilke tilbud som fins. Du finner en oversikt over godkjente tilbud som gir rett til lån og stipend på www.nokut.no Nyttig informasjon om fagskoletilbudet fins også på www.fagskolen.info    KES Ingenting er gratis I en rekke utspill står arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service fram og forteller hvor eventyrlig mye kommunene kan spare på å privatisere blant annet sykehjem. Bare i Bergen er det over 700 millioner å hente, leser vi, i Skien 152 millioner. I Fredrikstad 100.000 per plass. Alt dette får man gratis, og kvaliteten, den er den samme om ikke bedre, leser vi. Vår erfaring viser noe helt annet, man kan ikke spare så mye penger uten av det går ut over kvalitet og arbeidsforhold. For selvsagt er det noen som har gått gjennom regnestykkene til NHO Service, blant annet Torstein Dahle, siviløkonom, høyskolelektor og politiker. Han slakter tallene. På den ene siden kan beregningene av kostnadsnivået bare i Bergen være hele 800 millioner for høye, skriver han, og på den annen side er beskrivelsen av forholdene i private sjukehjem i Oslo misvisende den andre veien. Er de private arbeidsgiverne så talentløse at de glemmer lønnsoppgjør i budsjettene sine, så får de takke seg selv. Når denne utgaven går i trykken, sitter Fagforbundet hos riksmekleren og behandler det selvsagte kravet om at personer med lik udanning, ansiennitet og erfaring skal tjene det samme uavhengig av hvem som er arbeidsgiver. Motparten er NHO Service, og nå har pipa en helt annen låt, de har ikke råd. I skrivende stund vet vi ikke om oppgjøret endte i streik. Jeg skal ikke begynne forhandlingene her, men det blir vanskelig når budsjettene er presset så langt ned at det rett og slett ikke er rom for å innfri de svært moderate kravene våre. Det viser en av de svake sidene ved å sette eldreomsorgen på anbud. Denne dobbeltmoralen er provoserende. De som tar vare på ungene og våre gamle, fortjener høyere lønn. Det vil ikke være mulig å rekruttere folk til eldreomsorgen hvis de ansatte skal sakke ytterligere etter, og er de private arbeidsgiverne så talentløse at de glemmer lønnsoppgjør i budsjettene sine, så får de takke seg selv. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL