De følgende åtte årene skjedde en oppsiktsvekkende revitalisering av partidemokratiet og takhøyden for debatt. Tidlig på 1970-tallet fikk de valgte partiorganene under Bratteli en reell innflytelse for eksempel på valg av statsministere og statsråder som ville vært utenkelig bare få år tidligere. Arbeiderpartiets nye linje slo under Bratteli opp dørene for en ny ungdomsgenerasjon, med andre krav enn Brattelis egen generasjon. Også for kvinnenes posisjon i partiet ble hans formannsperiode et gjennombrudd. 1973-regjeringen hans innebar en dramatisk økt kvinnerepresentasjon sammenlignet med tidligere arbeiderpartiregjeringer. Og sist, men slett ikke minst viktig, brakte Bratteli inn en ung kvinne ved navn Gro Harlem Brundtland – som få år senere skulle bli Norges og det europeiske kontinentets første kvinnelige statsminister. Vi kan bare spekulere på hvordan utviklingen videre for Arbeiderpartiet ville blitt uten Trygve Brattelis lederskap. Men det kan i dag knapt være tvil om at hans reformer og moderniseringsprogram fikk stor betydning for at partiet kom seg gjennom 1970- og 80-tallets kriser, og har kunnet beholde posisjonen som Norges største parti. Hans innsats bidro også til den store fornyelsen og demokratiseringen av LO vi så fra slutten av 1970tallet. Den vellykkede omstillingen har fått stor betydning for den sterke stillingen som fagbevegelsen har beholdt i Norge, sammenlignet med andre land. Trygve Bratteli omtalte mot slutten av sitt liv spøkefullt seg selv som en politisk Askeladden. Det var mye sant i det. Historien om Trygve Bratteli var det politiske eventyret om fattiggutten fra Nøtterøy som aldri fikk oppfylt sin drøm om å ta utdannelse, men som gikk hele den lange veien opp til å bli statsminister i Norge. Det siste kapittelet ble langt mindre lykkelig. Bratteli var sterkt svekket både fysisk og mentalt allerede da han i 1975-76 ble tvunget til å trekke seg først som partiformann og så som statsminister. Som parlamentarisk leder helt til 1981 ble han stadig mer en skygge av sitt gamle jeg. Avslutningen på Trygve Brattelis lange karriere utartet til en menneskelig tragedie for ham og hans nærmeste. Den siste og triste lærdommen fra hans karriere handlet om betydningen av å gi seg i tide. Men det må verken i dag eller for fremtiden få skygge for hans bemerkelsesverdige fremgang. For 100 år etter hans fødsel hører Trygve Brattelis navn med høyt oppe på listen over etterkrigstidens viktigste norske politikere – og enda høyere på listen over norsk arbeiderbevegelses viktigste ledere. BETYDNINGSFULL: Trygve Bratteli bidro også til en storstilt fornyelse og demokratisering av LO, skriver Fagbladets gjesteskribent Hans Olav Lahlum Fagbladet 11/2010 > 57 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL