Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Ann Birgit Ødbehr og Konferanse for uføre Familie- og psykoterapeut Stein Knudsen innledet med hovedtema «Deltaker i mitt eget liv – en utfordring og mulighet». Legg til side det du ikke får gjort noe med, se på mulighetene – ikke begrensningene, og finn ut hva du kan bruke dine res- Fagforbundet Østfold inviterte sine uføre medlemmer til konferanse med et allsidig program. Totalt 55 deltakere hørte blant annet nestleder Truls Hansen i fylkesorganisasjonen orientere om Fagforbundet og historien før sammenslåing. Freddy Lindquist, som også er med i forbundets sentrale pensjonistutvalg, tok opp flere politiske saker som forbundet er opptatt av – blant annet pensjon, tannhelsekostnader og sykehjemsplasser kontra omsorgsboliger. surser til, var noen av oppfordringene fra ham. Deltakerne etterlyste mer informasjon, blant annet kurs i det å forberede seg på å bli ufør og artikler om uføre i Fagbladet. Et annet forslag var å opprette en ressurspool. Det fins nemlig mange engasjerte uføre som er villig til å bruke tid bare de gis mulighet. Og under oppsummeringen var det enighet om at det hadde vært en lærerik og svært givende dag. Tekst: Bjørg E. Valle Medlem nr. Tom Vidar Martinsen gjør stas på Marius Westerhaug (midten). Fagforbundet Hamar avd. 139 fikk sitt medlem nr. 2000 11. mai. Av ulike årsaker – streikeforberedelser, streik og ferie – fikk vi dessverre ikke markert dette før i høst. I begynnelsen av oktober besøkte ungdomstillitsvalgt Marius Westerhaug, leder i Seksjon kirke og oppvekst, Ann Birgit Ødbehr, og hovedtillitsvalgt Torill Engeland medlem nr. 2000, Tom Vidar Martinsen. Han fikk en reisegavesjekk og en sekk fra Fagfor- bundet. Tekst: Torill Engeland Jubilanter Fagforbundet Movar avd. 112 i Østfold har hedret sine 25- og 40-årsjubilanter. Kai W. Holme og Einar Nordbotten ble hedret for 40 års medlemskap i LO, og Knut Jørgen Olsen for 25 år i forbundet. Tekst: Andrea Nilsen Takk for en hyggelig sommer Bergens Sporveisfunksjonærers Forening sitt feriehjem ønsker å takke for en hyggelig sommer. Vi har feiret 90-årsjubileum for foreningens feriehjem på Askøy utenfor Bergen. Det er ikke mange slike feriehjem igjen, og vi er stolt over at vi fortsatt kan drive stedet i en god fagforeningsånd, alt arbeid som utføres gjøres på dugnad. All drift og vedlikehold blir finansiert av leieinntekter og bidrag fra fagbevegelsen. All arbeidstid spanderer vi, derfor kan alle leie en koselig hytte med sjel til en rimelig penge. Til våren vil hytte nr. 3 fremstå i ny drakt og klar til en travel sesong. I vår annonserte vi i Fagbladet med tilbud til alle medlemmer i forbundet om å leie feriehytter. Dette ble en gedigen suksess, medlemmer fra hele landet ringte og ville leie hos oss. Vi har hatt en travel og hyggelig sommer, og ønsker med dette å takke alle leietakere, nye og gamle, for en flott og hyggelig sommer. Vi holder åpent det meste av året, og tilbyr både helg- og ukeleie. Vi har også en stor hytte med 16 sengeplasser med stor stue hvor det kan feires både bryllup og andre store dager. Mer på www.feriehjemmet.net Tekst: Øistein Jahn Fagbladet 11/2010 > 61 2000 fbaargang2010 fbseksjonHEL