Nr. 11 2010 Vant kampen mot uønsket deltid Side 8 Poliklinisk rusbehandling Side 30 Forsidefoto: Mariann Dybdahl    > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Fotoreportasjen: Helsa er godåha Side 44 fbaargang2010 fbseksjonKIR