Når folks skattepenger formelig fosser inn i lommene til et raskt stigende antall barnehagebaroner, er det på tide å si stopp.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Ruspoliklinikk Ressurstjenesten i Molde samarbeider med nabokommunene om en helhetlig rusbehandling og gir også et behandlingstilbud til folk som aktivt ruser seg. Forebygging og ettervern er stikkord. Side 30 ˇ€‹ 250.000 fra forbundet Et prosjekt for høyere ønsket stillingsstørrelse i Rissa kommune er godt forankret hos ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Fagforbundet gir en kvart million kroner i støtte. Side 35 ˇ€‹ Frafall kan hindres Både foreldre, lærere, skoleledere, lærebedrifter, kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter må jobbe sammen for å hindre frafall fra videregående skole, mener professor Gudmund Hernes. Side 36 Historisk lederopplæring Rissa kommune satser stort på lederutvikling. Samtlige gruppeledere er med i Veksthus for ledereª sammen med enhetsledere, stab og rådmann. En av dem er leder Klara Adolfsen i barnehageenheten. Side 32 Fagbladet 11/2010 > 27 Foto: Geir Arne Holme fbaargang2010 fbseksjonKIR