Kirke, kultur og oppvekst BOKBAD: Ved å bringe biblioteket inn i barnehagene er forholdene lagt til rette for at barn og voksne får tilgang til de bøkene de trenger for å ha leseaktiviteter i fokus. Barnehagebibliotek i Trollstua Overhalla kommune har åpnet et eget barnehagebibliotek i Trollstua i Skage barnehage. Prosjektet «Namdalsbibliotekene: Samarbeid for bedre kvalitet og tilgjengelighet» tar utgangspunkt i kommunenes og regionens behov for utvikling og forbedring av bibliotektjenestene. Et av målene er å opprette barnehagebibliotek i alle barnehagene. Biblioteket er finansiert av oppvekstetaten og Overhalla folkebibliotek, og inneholder 90 bøker. ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har i samarbeid med Lesesenteret, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger hatt et treårig prosjekt rettet mot barnehagene der etablering av bibliotekfilialer har vært viktig. Kommuner med barnehagebibliotek driver en mye mer aktiv litteraturformidling og vet hva bøkene brukes til i større grad enn kommuner med bokdepotordning. Barnehagebibliotek involverer også barnas familier direkte, siden barna kan låne med seg bøkene hjem. Etter at barnehagebiblioteket ble opprettet, merker bibliotekene endringer i småbarnfamiliers bruk av biblioteket både i form av høyere besøkstall generelt, men også på arrangementer. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL SAMHANDLING: – SFO har mange dyktige veiledere innen helse, ernæring og fysisk aktivitet, påpeker Jørn Eriksen fra Ringsaker kommune. Samhandlingsreformen: Angår også skolen Forebygging er ett av hovedområdene i samhandlingsreformen. – Skole og SFO har en viktig rolle når det gjelder forebygging. Ikke minst i forhold til rus, mener barne- og ungdomsarbeider Jørn Eriksen, som for tiden er frikjøpt tillitsvalgt. Han var på Fagforbundets samhandlingskonferanse og lyttet til mål og mening med reformen, som ble presentert av statssekretærer fra både Helse- og sosial- og Kommunal- og regionaldepartementet. Eriksen grubler på hvordan de skal klare å informere medlemmene i Ringsaker kommune om konsekvenser og muligheter av reformen. – Vi tillitsvalgte må henge med og være våkne for hvordan denne reformen vil påvirke arbeidsdagen vår. Faglig utvikling og kompetanseheving er viktig for å nå målene med denne reformen. Og vi må å huske at i bånn for hele reformen ligger en helhetlig tanke om å bedre folkehelsa, påpeker Eriksen. Tekst og foto: TITTI BRUN 28 > Fagbladet 11/2010 Flere læreplasser Fylkeskommunene har skaffet flere læreplasser i år enn i fjor. Det var registrert 19.074 søkere til læreplass 1. oktober og 12.203 av dem er formidlet. Dette er 772 flere enn på samme tid i fjor. Mange kandidater finner også læreplasser på egen hånd. Antall nye lærekontrakter er derfor høyere enn det antallet fylkeskommunene formidler. Størst økning i antall formidlede læreplasser har Østfold, Oslo og Finnmark. Hedmark har størst nedgang.    IVR Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR