UngInfo – der ungdommene er Barn i krise Ansatte i skoler og barnehager er blant yrkesgruppene som kan komme i kontakt med barn som er rammet av sorg, sykdom og andre kriser. Slike møter kan være krevende. Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Vestfold hadde invitert til en fagkveld for ansatte som jobber med barn. Temaet var krisehjelp og sorgarbeid i møte med barn. – 40 medlemmer møtte opp i Sandefjord og hørte på presten John Grimsbys foredrag. Han er en kjent foreleser for oss her i Vestfold, forteller seksjonsleder Kari Bergkåsa.    IVR Tønsberg kommune har valgt å legge UngInfo til Vestfolds største kjøpesenter, Farmandstredet. 4000 ungdommer er innom daglig. I underetasjen er fylkets største rutebilstasjon, og drøyt 100 meter unna ligger fylkets mest trafikkerte jernbanestasjon. Farmandstredet fungerer som en smeltedigel for ungdommer fra hele fylket. I tillegg har Barne- og ungdomsrådene (VBUR) og Ungdommens kulturmønstring (UKM) flyttet inn. UngInfo er åpent hverdager, og hensikten med tiltaket er å bedre kommunens tilgjengelighet for barn og unge, med fokus på informasjon og brukernes nærhet til hjelpetjenestene. Risikoutsatt ungdom oppsøker i liten grad hjelpeapparatet før problemene FOREBYGGENDE TILTAK: Bedre tilgjengelighet og informasjon skal hjelpe ungdom før problemene blir for store. Derfor har UngInfo i Vestfold lagt lokaler akkurat der mange ungdom befinner seg – midt i et kjøpesenter i Tønsberg. har blitt komplekse og vanskelig å løse. Ved å etablere dette lavterskeltilbudet håper kommunen å nå ut til ungdom i risikosonen tidligere og bedre enn i dag. Målgruppa er unge mellom 13 og 25 år. LO Ungdom og Fagforbundet Ungdom er til stede på UngInfo i Farmandstredet halvannen time hver uke for å svare på spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet.    IVR OPPLEVELSE: Toralv Maurstad fremførte «Peer Gynt» for ansatte ved Nordisk Aviation Products (NAP) i Holmestrand. Arbeidslivets kulturseilas Kunst- og kulturopplevelser skal være en naturlig del av arbeidslivet. Slik er det i alle fall i Vestfold fylkeskommune. Arbeidslivets kulturseilas (AKS) er et kulturprogram initiert av fylkeskommunen for arbeidslivet i Vestfold. Kulturseilasen startet i 2005 som et pilotprosjekt med sju bedrifter. Fra 2008 er totalt 15 bedrifter og organisasjoner knyttet til AKS. Attraktiv trivsel AKS gir deltakerne kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet innen musikk, scenekunst, billedkunst, litteratur og lokalhistorie. Dette skal bidra til å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv gjennom økt trivsel og større fellesskapsfølelse blant arbeidstakere og arbeidsgiverne. Møte med profesjonell kunst og kultur med fokus på den gode opplevelsen er kjernen i programmet. AKS-bedriftene er valgt i samarbeid med NHO og LO, samt i direkte kontakt med bedriftslederne. Bedriftene har geografisk spredning i Vestfold og representerer ulike bransjer. Deltakelse i AKS er forankret i bedriftenes øverste ledelse samt i tillitsvalgtapparatet, og alle AKS-bedriftene har en eller flere kulturkontakter blant de ansatte. Inspirasjon – Regjeringen har bevilget fem millioner kroner til kulturelle virkemidler for et inkluderende arbeidsliv. Innsatsen som har blitt lagt ned i Vestfold, kan være en inspirasjonskilde for dem som ikke helt vet i hvilken ende de skal be- gynne, sier Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO). Seksjonslederen mener at kultur kan være et godt virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø og for å øke trivselen på arbeidsplassen. AKS er basert på prinsippene fra Den kulturelle skolesekken som er en systematisk plan for profesjonell kunst- og kulturformidling til barn i grunnskolen. Les mer på www.aksvestfold.no Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 11/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Foto: Dag Henrik Skatteboe fbaargang2010 fbseksjonKIR