Oppsiktsvekkende 80 prosent holder seg rusfrie etter primærbehandling. Nå utvider Molde kommune rusbehandling på dagtid basert på Minnesota- modellen. Tekst: TITTI BRUN Foto: ANNE MIDTSÆTER, Romsdals Budstikke Molde kommune går nye veier i rusbehandlingen. De er første kommune i landet som tilbyr innbyggere som sliter med rusavhengighet, et poliklinisk dagtilbud med oppfølging også etter de første intensive 16 ukene. Etter to års drift viser behandlingen gode resultat. 70 prosent av brukerne fullfører behandlingen, og 83 prosent av dem som fullfører, er rusfrie. Det vil kreve tid for å se om metoden også holder i et lenger perspektiv. Tolv trinn for avvenning Behandlingen bygger på de samme tolv trinnene for avvenning som Anonyme alkoholikere (AA) bygger på. I Norge er det flere institusjoner, blant annet Vangseter, som bruker samme modell, men de krever innleggelse i mellom fire og åtte uker. Molde er først ute med et dagtilbud, der brukerne kan bo hjemme. Nærbehandlingen går over 16 uker, med ett års ettervern. Metoden er basert på gruppeterapi og individuell oppfølging. Ukentlig oppmøte på AA-møter er obligatorisk. Brukerne har mulighet til å holde kontakt videre, og kan komme tilbake i vanskelige perioder. – Jeg er alkoholiker I rommet vegg i vegg møtes daglig seks mennesker med alvorlige rusproblemer. Nå har en ny rusavhengig kvinne møtt opp for å få hjelp. I dag får ingen journalist være flue på veggen, kvinnen skal skjermes. Minnesota-terapeut Janne Huseby ved Ressurstjenesten i Molde forteller at hun starter alle gruppemøtene på samme måte: – God morgen, jeg heter Janne, og jeg er alkoholiker. For å bli Minnesota-terapeut må man selv ha hatt et rusproblem og vært gjennom behand- lingen. Brukerne skal møte behandlere som vet hva de gjennomgår. Behandling i hjemmemiljøet Opptaket til behandlingen skjer fortløpende, og den er gratis, bortsett fra 250 kroner i uka til fellesmåltider. Målet er at brukerne bor hjemme og lærer å takle problemene i sitt nærmiljø. De må lære å handle i butikken uten å kjøpe øl. Og lære å takle sine rustanker. – For mange handler det om å makte å holde seg rusfri én dag av gangen, noen ganger bare én time av gangen. Derfor er det viktig alltid å ha noen å kontakte når rustankene kommer. Noen å fortelle at «nå har jeg det tøft». Det kan være et møte eller en film som setter i gang behovet for en samtale. Da fins AA-kontaktene. Noen å støtte seg på gjennom timene til vi møtes igjen neste formiddag, sier Huseby. Har ansvar selv Minnesotamodellen ser på rusavhengighet som en lidelse, men plasserer ansvaret for å bli frisk på brukeren. Brukeren må selv ta konsekvensene av sine valg, og må holde sin lidelse i sjakk hele livet. Metoden er konfronterende behandling. – Det er en tøff vei å ta fatt på. Mange opplever at «det er ikke rart at jeg drikker, jeg har så mange problemer». Men det holder ikke. Spesielt fordi mange av problemene ofte er en konsekvens av rusen. Det første skrittet er å erkjenne at man er rusavhengig. Livslang kamp – Mange klamrer seg fast i ønsket om å kunne drikke litt. Men du slutter ikke å være rusavhengig. Det skjer også mye fysisk i kroppen 30 > Fagbladet 11/2010 Minnesotamodellen: Først med poliklinisk rusbehandling fbaargang2010 fbseksjonKIR