– Når vi går dypere inn i et felt og opplever større kompleksitet, kan den første begeistringen bli avløst av forvirring og nedstemthet. Men det er i veikrysset der vi kjenner på uro og angst at vi blir testet på om vi er villig til å gå videre eller stopper opp. Det er når vi svetter i hendene og kjenner det i magen, men likevel orker å stå i det, at virkelig læring skjer, understreker Kjell Dahl. Han oppfordrer lederne til å skape gode arbeidsrelasjoner, ikke vennskaps- og kjærlighetsrelasjoner, og til å stimulere de ansatte til å ta opp vanskelige ting i åpne fora. Menneskelige relasjoner Lederutviklingen legger vekt på forståelse for relasjoner mellom mennesker, mer enn på teknikk og tall. – Om du ikke har evne til innlevelse, kan du ikke lese deg til å bli en god leder. Mer enn økonomi og juss er empati viktig hvis du har med mennesker å gjøre. Og det har vi i offentlig sektor. Å kunne behandle mennesker er prioritet nummer en. Mennesker er uforutsigbare og ikke alltid rasjonelle. Ledere må kunne forstå og håndtere det. Ikke som avvik, men som noe som er normalt, sier Kjell Dahl. REKRUTTERING: Rissa kommune vil rekruttere og utvikle sine egne ledere. Her er potensielle ledere med stor motivasjon. Øystein Ballo fra universitetet i Tromsø ser programmet Veksthus for ledere som et positivt alternativ til annen management- og ledelsesfilosofi. – Det er menneskelig, nært og relatert til de konkrete oppgavene og tjenestene som deltakerne skal utføre i den kommunale hverdagen, sier Ballo, som skal lose deltakerne fram til eksamen om to år. Stimulerer til lagånd Rådmann Oddbjørn Ressem er med på alle samlingene. – Dette er interessant og kjempeartig. Han håper at mellomlederne ute i felten får utbytte av lederprogrammet og skaper nettverk for bedre samhandling for tjenestene og brukerne. – Det er viktig at vi er samstemte og får et felles ståsted. Denne lederopplæringen er praktisk og kan brukes i jobben som leder, sier Ressem. – Hvilke egenskaper mener du selv er viktig for en leder? Rådmannen tenker seg om et øyeblikk: – Sette pris på mangfold, være modig, at du som leder er lojal overfor oppgavene du skal utføre. Utviklingsorientert. At du vil noe og kan tenke helhetlig. Hovedtillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning er blant de ansatte som har fått plass i gruppen potensielle ledere. Gjennom tillitsvervet har han mye med den kommunale ledelsen å gjøre. – De potensielle lederne får en kompetanseheving som gjør at de vil ta og få mer ansvar. Når lederne vet at de har denne kompetansen, bidrar det positivt til å involvere de ansatte, mener Rønning. Om han selv har planer om å ta eksamen? – Ja, når jeg først får denne muligheten, er det dumt å bare benytte den halvveis, sier Rønning. 34 > Fagbladet 11/2010 Foto: Monica Schanche    Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKIR