Kvart million til Rissa Som eneste kommune i landet, er Rissa tildelt 250.000 kroner fra Fagforbundet sentralt. Pengene går til et heltids- og deltidsprosjekt der verneombudene er aktivt med. Tekst: MONICA SCHANCHE FOTO: LEIF ARNE HOLME – Fagforbundet Rissa har levert en søknad som vi hadde tro på. Derfor har de fått tildelt disse midlene, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse. I september dro han selv til Rissa for å overrekke prosjektmidlene. – Fagforbundet er opptatt av å involvere verneombudene som representerer samtlige ansatte i arbeidet mot uønsket deltid. At Fagforbundet Rissa samarbeider med kommunen om et slikt prosjekt, ser vi som svært positivt, sier Guldbrandsen. Nærvær og glede Kristin Bakøy, som har utarbeidet søknaden, er prosjektleder i halv stilling for kvalitetskommuneprogrammet i Rissa. I tillegg er hun personalkonsulent med ansvar for alt nærværsarbeid i kommunen. – Vi har fokus på nærvær og at de ansatte skal føle arbeidsglede. Siste året er nærværet økt med to prosent til over 94,7 prosent, opplyser Bakøy. Hun er svært glad for midlene fra Fagforbundet. Alle involvert – I dette arbeidet vil vi ha spesielt fokus på etikk, holdninger og verneombudenes rolle, ved siden av en bred involvering av alle aktørene i arbeidslivet. Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse blant de deltidsansatte som viser at vi har en del uønsket STOLT: Kristin Bakøy er stolt over midlene fra Fagforbundet som skal involvere verneombudene i arbeidet for høyere stillingsandeler. deltid i dag, blant annet flere små turnusstillinger, sier Bakøy. Hun framholder at ikke alle ønsker seg full stilling. Innenfor arbeidskrevende pleie er det flere som stopper ved 80 prosent. De mener det er for tøft å gå i hundre prosent. Når de får ønsket stillingsprosent, er det ikke uønsket deltid lenger, presiserer hun. Rissa kommune har 15 verneombud, en for hver enhet i tillegg til hovedverneombudet. Bakøy ser gjerne at verneombudene holder innledning på personalmøter i sin egen enhet om viktige tema for de ansatte. Starter i det små – Vi tar ikke for oss hele Rissa på en gang, men velger en av de mest ivrige turnusenhetene. De skal skaffe seg innspill fra andre kommuner før de lager sitt eget opplegg: Hva er best for oss? Her skal ansatte, verneombud, tillitsvalgte, leder og mellomleder involveres. Alle i enheten skal være eiere av prosjektet, og ingen skal komme utenfra og fortelle hvordan ting skal være, sier Kristin Bakøy. Barnevernslederen Grete Sommerseth Bremeraunet, leder for barnevernet i Rissa, står midt oppi en prosess med sammenslåing av barnevernstjenestene med flere nabokommuner. – Vi ønsker å bli mer robuste og få mer spesialkompetanse. Interkommunalt barnevern blir positivt for hele Fosen, mener Bremeraunet. – Veksthus for ledere hjelper meg til å strukturere dagen og til å bli trygg i lederrollen. Jeg føler at jeg er mer bevisst i forhold til dem jeg jobber sammen med, og får mer fokus på oppgaven, sier barnevernslederen. Fagbladet 11/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKIR