Seksjonsleder Internasjonalt engasjement Fagforbundet har deltatt på den internasjonale bibliotekføderasjonen Ifla sin konferanse i Göteborg. Dette er den viktigste internasjonale møteplassen for biblioteksansatte, utdanningsinstitusjonene, fagorganisasjoner, politikere og andre aktører innen bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Temaet for kongressen understøtter Iflas hovedmål: Bibliotekene forsterker tilgang til kunnskap. Temaet var derfor sentrert rundt at gratis tilgang til kunnskap er like viktig som ytringsfrihet. Bibliotekene skal Manifest mot mobbing Partene i Manifest mot mobbing staker ut veien videre. De ønsker at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest. Fagforbundet er sammen med blant annet regjeringen, KS og Utdanningsforbundet en av partene i Manifest mot mobbing. Det nåværende prosjektet går ut ved årsskiftet. Kunnskapsministeren foreslår derfor et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I til- legg foreslås det en sterkere lokal forankring. Lokale manifest vil bli sendt til alle landets kommuner, før det under- skrives av ordfører og eventuelle lokale samarbeidspartnere. Partene møtes igjen i desember for å inngå endelig avtale om det nye manifestet. være tilgjengelig for alle, også synshemmede og andre med lesevansker, og de skal være åpne og inkluderende, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Konferansen arrangeres hvert år og er en manifestering av Iflas verdier om retten til å vite og kampen om intellektuell frihet. Fagforbundet har tilgang og stemmerett i General assembly i Ifla og er observatør i fire komiteer. Randi Lundvall fra Fagforbundet leder komiteen for skolebibliotek.    IVR UTENFOR LEKEN: Mobbetallene har vært stabile de siste fem årene. I overkant av fem prosent av elevene oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uka. Trivselen i norsk skole har økt fra 2009. I 2010 sier om lag 40 prosent av elevene at de trives svært godt, mot om lag 37 prosent i 2009.    IVR Seksjon kirke, kultur og oppvekst øker mest hittil i år, fulgt av Seksjon helse og sosial og Seksjon kontor og administrasjon. Av plogspissyrkene er det renholder som øker mest siste måned, tett fulgt av sykepleier, helsefagarbeider og barne-/ungdomsarbeider. Hittil i år øker helsefagarbeider og barne-/ ungdomsarbeider mest.    IVR Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør Jeg har begrenset sans for det norske folks smugkikking på naboer og venners privatøkonomi gjennom skattelistene, men jammen kan det komme overraskelser der også. Jeg tenker på avisa VGs gjennomgang av inntektene til de store barnehagebaronene. Likningstallene for 2009 viste at et stort flertall av eierne hadde millioninntekter i fjor og at flere av dem har bygd seg opp formuer på flere titalls og hundetalls millioner. Norges barnehagedronning har opparbeidet en personlig formue på 350 millioner kroner, leser vi. Avisa teller opp en rekke av de store aktørene og viser deres enorme inntekter og formuer. Det var disse folkene, med barnehagekonsernet Espira i spissen, som gråt krokodilletårer da Kristin Halvorsen tillot seg å si at kanskje skulle det settes et tak på hvor store utbytter man kunne ta ut fra de private barnehagene. Barnehagenes egen interesseorganisa- Når folks skattepenger formelig fosser inn i lommene til et raskt stigende antall barnehagebaroner, er det på tide å si stopp. sjon, Private barnehagers landsforbund, var nyanserte i sin reaksjon. – Vi må forsvare overfor velgerne hvordan skattepengene brukes. Vi vil ha trøbbel med å forsvare at det dukker opp en haug med barnehagebaroner, sa Halvorsen til barnehage.no. I det samme intervjuet sa lederen for PBL at organisasjonen aldri vil akseptere det han kalte urimelig ut- bytte. Helt greit med tak på utbytte, sa lederen for barnehagekjeden Kanvas som har lagt seg på en non-profittlinje. Så langt kunne det nesten se ut som vi var enige alle sammen. METTE HENRIKSEN AAS Men så kom altså skattelistene. Det er greit at folk lever av jobben sin og at private barnehageeiere tar ut en fornuftig lønn til seg selv. Men når folks skattepenger formelig fosser inn i lommene til et raskt stigende antall baroner, er det på tide å si stopp. Mon tro om det er slikt som dette PBL aldri vil akseptere? Halvorsens initiativ rammer ikke barnehagene som drives av ideelle grunner, eller på non-profittbasis, men hvis vi greier å sette lokk på denne grådighetskulturen før den bli altfor omfattende, har vi gjort en god og samfunnsnyttig jobb. 38 > Fagbladet 11/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com r ø e k k Ø e g r o fbaargang2010 fbseksjonKIR