PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Å MØTE SORGA MED ESTETIKK KORLEIS MØTER VI BARN SOM ER I SORG? HJELPER DET Å LESE BØKER OG SYNGE SONGAR? Scene: Midt i ferien skjer ei tragisk ulukke som berører eit heilt lokalsamfunn. Nokre veker etter ei vond gravferd skal ein søskenflokk møte kvardagen i skule og barnehage. Korleis handterer barnehagen det? TEKST: TOYNI TOBEKK nr. 7 2010 Teiking: Andrea Tobekk fbaargang2010 fbseksjonKIR