St. Olavs hospital FLYTT DEG: Roboten som frakter skittentøy, er ikke nådig. Går noen i veien, får de klar beskjed om å flytte seg. I starten «snakket» den bergensk, og det ble ikke bare godt mottatt i trønderhovedstaden. En av oppgavene til Heidi, tillitsvalgt i Fagforbundet, er å ta imot pasienter i akuttmottaket. AVANSERT UTSTYR: Elektrodene festes til kroppen. Ellen tar EKG for å sjekke hjerterytmen. 46 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR