Kvinnekamp i Irakisk Kurdistan Åtte måneder har gått    obarnsmoren Alia Rashid Amin    Nedarvet autoritær kultur og patriar- siden valget i Irak, men regjeringen er fremdeles ikke på plass. Det foregår intens tautrekking mellom politiske, etniske og religiøse grupper. Hvordan er kvinners situasjon i skyggen av mennenes dragkamp om makta? Tekst og foto: MONICA SCHANCHE (42) ville ha et ord med i laget,    kalske holdninger er den store bøygen, og stilte som kandidat i parla-    mener Alia, som selv har kastet sløret. mentsvalget for det kurdiske    – I et islamsk land er det en utfordring å Langt igjen til Tlikestilling opposisjonspartiet Goran, som betyr forandring. Eller Change som partiet gjerne kalles. Det vil ha slutt på maktmisbruk og korrupsjon hos dagens makthavere – både hos sentralmyndighetene i Bagdad og i den nærmest selvstyrte regionen Irakisk Kurdistan. Patriarkalske holdninger Alia nådde ikke opp til et sete i parlamentet i denne omgangen. Men hun fortsetter arbeidet for å bedre kvinnenes situasjon på flere arenaer. Hun ønsker at landets innbyggere – og særlig kvinnene og ungdommen – skal få større innflytelse. UREDD KVINNEFORKJEMPER: Alia Rashid Amin kjemper for at kvinner og ungdom får innflytelse i Irak. skille stat og religion. Jeg håper at jeg kan bidra til en likestilling der kvinnene får reell innflytelse i kraft av seg selv, og ikke bare er en dekorasjon for mennene. Det samme gjelder for ungdom. Denne drømmen vil jeg følge, uansett, gjennom å delta i et politisk parti eller som kvinneaktivist, sier Alia Rashid. Mikrokreditt Alia får også bruk for sitt engasjement i jobben som prosjektrådgiver for Norsk Folkehjelp. Innsatsområdene er respekt for menneskerettighetene, støtte til demokratisering, bekjempelse av vold mot kvinner og å øke samfunnsengasjementet blant kvinner og ungdom. Et av de første folkehjelpsprosjektene hun arbeidet med, ga støtte til kurdiske enker som mistet sine menn og ble fordrevet fra jorda si under Saddam Husseins regime. Et mikrokredittprosjekt ga små lån til kvinnene, som ble selvhjulpne gjennom geitehold, en symaskin eller en liten butikk i hjemmet som ga nytt levebrød. En firedel av overskuddet ble samlet inn og overført til andre familier som fikk mulighet til ny tilværelse. – Når kvinnene får tilgang til egne ressurser, kan de få en høyere posisjon, også innad i familien, mener Alia Rashid. 50 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR