Siden sist Enige i private barnehager Norge trakk seg fra Jerusalem-konferanse Stein Guldbrandsen fra Fagforbundets politiske ledelse er fornøyd med at Norge trakk seg fra OECDs turismekonferanse i Jerusalem. Flere OECD-land, blant dem Norge, trakk seg fra konferansen 20. til 22. oktober etter at Israels turistminister Stas Misezhnikov uttalte at OECD legitimerte Jerusalem som Israels hovedstad gjennom å legge konferansen dit. – Forholdene rundt Jerusalem er kompliserte og omstridt. Denne situasjonen kan bare løses gjennom forhandlinger, og i hvert fall ikke gjennom å snikinnføre en legitimering av byen som israelsk hovedstad på denne måten, sier Guldbrandsen.    PF Partene i oppgjøret mellom Private Barnehagers Landsforbund og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er enige om en ny tariffavtale. Avtalen innholder i korte trekk: Lønnsvekst på linje med oppgjøret i kommunesektoren. Generelle tillegg på mellom åtte og elleve tusen, samt en forbedret avtale om lønnsmessig kompensasjon for etter- og videreutdanning. Partene ble også enige om en ny AFP-ordning tilpasset ny folketrygd fra 2011 som vil styrke rettighetene for arbeidstakerne. – Vi er rimelig godt fornøyd med dette oppgjøret. Det er enkelte ting vi gjerne skulle sett enda bedre, men alt i alt føler vi at medlemmenes interesser er godt ivaretatt, sier for- handlingsleder Mette Henriksen Aas, som er leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.    PF Har noen spurt deg? De aller fleste er glad i hjemkommunen sin. Det handler om å ha en god skole i nærheten, et nært omsorgstilbud til pleietrengende og et nært helsetilbud av god kvalitet. Nøkkelordet er nærhet, og kommunene, som er bærebjelken i det norske velferdssamfunnet, er garantisten for at vi får det tilbudet vi trenger. Mens menneskene i utkantkommunene kjemper for grendeskolene sine, lanserer byråkrater og sentrale politikere løsninger som kan skape enda større avstander mellom folk og velferdstilbud, mellom de som utøver makt og befolkningen. De siste ukenes debatt om kommunesammenslåinger viser oss en sentral elite som durer av gårde før man har gjort hjemmeleksa si, akkurat som man gjorde med Nav-, sykehus- og politireformen. Og som vi alle vet, resultatene svarer ikke til forventningene. Det er avgjørende ved store reformer og omstillinger at man spør de som blir berørt. Når det gjelder debatten om hva slags kommuner vi ønsker oss, må innbyggerne tas med på råd. Nå virker det som om de som er pådrivere ønsker å omgjøre kommunesektoren til et marked, og det er lite sannsynlig at de siste ukenes press og argumentasjon for større kom- Det er lite sannsynlig at de siste ukenes press og argumentasjon for større kommuner er tilfeldig. muner er tilfeldig. Til det er den for velregissert og samkjørt mellom politisk miljø, næringsliv og toppbyråkrater. Fagforbundet har ikke tatt et endelig standpunkt, men vektlegger behovet for å gjøre grundige vurderinger før vi konkluderer. Undersøkelser som er foretatt i kommunene, gir oss ingen entydige svar. Små kommuner kan toppe lista på enkelte områder, og være nederst på andre. Det vi kan slå fast, er imidlertid at folk er opptatt av kommunen sin, de identifiserer seg med den og har sterke synspunkter på hva de ønsker seg. NHO-direktør John Bernander hevder at en effektiv offentlig sektor med høy kvalitet på tjenestene er et viktig konkurransefortrinn for norske bedrifter. Vi har kostnadseffektive kommuner i dag, derfor er det viktig å ikke gjennomføre reformer før vi er sikre på at resultatet blir enda bedre. Fagforbundets råd er klart, la oss ta oss tid til en skikkelig gjennomgang og foreta grundige analyser før vi iverksetter det som kan bli den aller største reformen. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 11/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON