JOBBER MER: Både Edmunda Eliassen og Norveig Johnsen trives bedre med større stillinger ved Skånland sykehjem. Edmunda har nå full stilling, mens Norveig har økt stillingsbrøken fra 25 til 50. å ekstravakter Nå kan Edmunda Eliassen planlegge tiden sin og være hundre prosent bestemor når hun har fri. Større stillinger har gitt mer forutsigbarhet, økonomisk trygghet, og en reell fritid. Tekst: PER FLAKSTAD    Foto: MARIANN DYBDAHL Edmunda Eliassen (53) har alvor i blikket når hun forteller hvorfor det er så viktig å kunne stille opp som bestemor når hun har fri. Det er ikke så mange dagene siden hun fikk vite at barnebarnet har leukemi, eller blodkreft. Vissheten om den alvorlig sykdommen er vond å bære. Men hun ranker seg, og forteller at hun er glad for at hun endelig har fått en full stilling som gjør at hun kan planlegge tiden sin. Det høres ut som en motsetning, men for Edmunda betyr en utvidet stilling og mer arbeidstid også at hun får det bedre på fritiden. Hun trenger ikke lenger ligge med telefonen på hodeputa, eller måtte si ja til å være barnevakt med forbehold om at det kan dukke opp en ekstravakt som hun bare må ta. Nå vet hun når hun kan trå til som mor for datteren og som bestemor for barnebarnet. Den tryggheten og forutsigbarheten betyr mye både for henne selv og for datterens familie i nabohuset. Prosjekt heltid Edmunda er en av åtte ansatte i Skånland kommune i Troms som har fått utvidet stillingen sin etter at Fagforbundet og kommunen ble enige om et forlik etter en rettsmekling i høst. Siden 1992 har hun arbeidet mer eller mindre fast og i ulike stillingsprosenter for kommunen, og hun er svært glad for at hun nå ha fått en full stilling som hjelpepleier ved Skånland sykehjem.  Men etter 18 år kunne de godt ha gitt meg en full og fast stilling uten at vi hadde trengt å gå gjennom en rettsmekling, sier hun. Hovedtillitsvalgt i Skånland, Ella > Fagbladet 11/2010 > 9 Trapper opp kampen ˇ€‹ Norge har et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder  og en høy grad av deltidsarbeid er med på å opprettholde dette. ˇ€‹ Deltidsjobb ble sett på som en forutsetning for å øke kvinners yrkesdeltakelse  altså et ubetinget gode. Men i dag jobber flere titusener av ansatte kvinner deltid mot sin vilje. 50.000 av dem er medlemmer i Fagforbundet. ˇ€‹ Nå kan de håpe på å få ønsket sitt oppfylt. Kampen mot uønsket deltid er utpekt som en av Fagforbundets viktigste oppgaver framover. Forbundet kommer til å sette hardt mot hardt, og om nødvendig gå rettens vei for å få gjennomslag for at ansatte som har rett til større stilling, skal få det de har krav på. ˇ€‹ Også regjeringen har plassert arbeidet med å redusere uønsket deltid høyere på sin arbeidsliste. I forslaget til statsbudsjett er det satt av 25 millioner kroner til prøveprosjekter. fbaargang2010 fbseksjonKON