Retten til utdanning, læreplass og arbeid står sterkt i samfunnet vårt. Men ikke alle fag får den oppmerksomheten de fortjener. Kontorfaget er et av dem.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ˇ€‹ Uavhengig revisjon Bystyret i Trondheim mener uavhengig kommunal revisjon sikres best gjennom ikkekommersiell aktør, plassert direkte under bystyret. Akkurat slik kommunale revisjoner er organisert i dag. Side 29 ˇ€‹ 250.000 fra forbundet Et prosjekt for høyere ønsket stillingsstørrelse i Rissa kommune er godt forankret hos ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Fagforbundet gir en kvart million kroner i støtte. Side 34 ˇ€‹ På samme lag Som leder må du kunne gi svar på hva endringer innebærer og hvorfor det er nødvendig for å få de ansatte med på laget, mener fokusforfatter Helga Bognø. Side 36 Historisk lederopplæring Rissa kommune satser stort på lederutvikling. Samtlige gruppeledere er med i Veksthus for ledereª sammen med enhetsledere, stab og rådmann. Pluss 12 potensielle ledere. Side 30 Fagbladet 11/2010 > 27 Foto: Geir Arne Holme fbaargang2010 fbseksjonKON