Uavhengig kommunerevisjon Sykehuspartner sentraliserer I første runde i en vedtatt samlokalisering legger Sykehuspartner ned tjenestestedene i Tønsberg, Asker og Bærum. Virksomheten konsentreres til Oslo, Drammen, Grimstad, Porsgrunn og Innlandet. Faglige fellesskap brytes opp, og mange får lengre reisevei. Virksomhetene i Innlandet skal reduseres til ett tjenestested. Hvor dette skal lokaliseres, blir avgjort av driftsstyret innen 1. juni 2011. Fra 1. januar 2011skal lønnspersonale fra Helse Innlandet og Østfold overføres til Sykehuspartner. De tillitsvalgte håper det blir en mer ryddig prosess enn det de har opplevd med it-medarbeiderne.    MoS Flere læreplasser Fylkeskommunene har skaffet flere lærlingplasser i år enn i fjor. Det var registrert 19.074 søkere til læreplass 1. oktober. 12.203 av dem er formidlet. Dette er 772 flere enn på samme tidspunkt i 2009. Mange kandidater finner også læreplasser på egen hånd. Antallet nye lærekontrakter er derfor høyere enn det antall fylkeskommunene formidler. Størst økning i antall formidlede læreplasser har Østfold, Oslo og Finnmark. Hedmark har størst nedgang. IVR Bystyret i Trondheim mener en uavhengig revisjon sikres best gjennom en ikke-kommersiell aktør, plassert direkte under bystyret. De ber regjeringen klargjøre sin holdning. Bakgrunnen for bystyrevedtaket er uttalelser fra statssekretær DagHenrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet, som de oppfatter som en oppfordring til å sette ut kommunal revisjon til private. I en interpellasjon 21. oktober stilles spørsmålet: Er ordføreren enig i at en uavhengig revisjonstjeneste best sikres når leverandøren av revisjonstjenesten ikke har noen andre incentiver enn å utføre en nøytral og kvalitets- messig god revisjon på vegne av bystyret? Ordfører Rita Ottervik (Ap) svarer blant annet: – En revisor som er fast ansatt av bystyret, sikrer større uavhengighet enn et privat revisjonsselskap som har sterk interesse i at revisjonskontrakten fornyes. Ordføreren er av den klare for- UAVHENGIG: Kommunerevisjonen er mer uavhengig av kommunen enn et privat revisjonsselskap, mener trondheimsordfører Rita Ottervik. mening at kommunerevisjonen bidrar vesentlig til folks tillit til kommunen på samme måte som Riksrevisjonen bidrar til folks tillit til staten, skriver ordføreren og anbefalte bystyret å stemme for forslaget fra representantene Rune Olsø og Ole Kristian Lundereng (Ap) med krav om avklaring fra regjeringen. Bystyret vedtok forslaget med 83 mot 2 stemmer. Det betyr at også Frp stiller seg bak vedtaket om å be Kommunaldepartementet om en klargjøring. Tekst: MONICA SCHANCHE Leier inn midlertidige – faste må gå Sykehuspartner i Helse Sør-Øst har ansettelesstopp og kvitter seg med folk gjennom sluttavtaler. Samtidig har bemanningsfirmaet Xtra, en underleveradør av tjenester, søkt etter prosjektmedarbeidere. – Dette er et slag i ansiktet på de oppsagte, sier Fagforbundets nestleder Geir Mosti. For å spare 100 millioner kroner, skal Sykehuspartner, som er Nordens største it-leverandør til sykehus, fjerne om lag 100 årsverk. Det skjer gjennom en omfattende sentraliserings- og nedbemanningsprosess. Foreløpig har 76 itmedarbeidere sluttet. De fleste har tatt imot sluttpakke. Oppsigelsestiden løper fra 1. november. Opprørt over annonse Fagforbundsmedlemmer som har fått beskjed om at det ikke lenger er plass for dem i Sykehuspartner, raser over annonsen på finn.no, der bemanningsfirmaet Xtrapersonell hyrer inn it-ressurser til Sykehuspartner på engasjement. Fagforbundets hovedtillitsvalgt, Tatjana Schanche, har bedt Sykehuspartner om en forklaring. Tøff prosess Sykehuspartner fikk overført 400 it-medarbeidere fra hele Helse SørØst i september i fjor. Ett år etter får nær hver sjette beskjed om å gå. – Det har vært en tøff prosess. De hovedtillitsvalgte i alle forbund har stått sammen i en felles front, sier Tatjana Schanche, som opplever at det har vært vanskelig å få gehør i ledelsen. – Det er frustrerende å se at det vi tok opp i begynnelsen som våre bekymringer, ble avfeid. Nå ser vi at det er reelt, sier hun. Ledelsen i Sykehuspartner avviser at selskapet kvitter seg med Fagforbundets nestleder Geir Mosti. ansatte og leier inn midlertidige. I en e-post fra kommunikasjons- rådgiver Trude Julie Dommerud skriver selskapet at det er en underleverandør som på eget initiativ har lagt ut den omstridte annonsen. Leverandøren har påtatt seg ansvaret for feilen og bekreftet at oppdraget ikke er initiert av Sykehuspartner. Annonsen er nå fjernet. Tekst: PER FLAKSTAD Følg saken på fagbladet.no Fagbladet 11/2010 > 29 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonKON