Leder barnehage- enheten Alle hjulene i kommunen er viktig, sier Klara Adolfsen, som bestyrer det minste hjulet, barnehageenheten i Rakvågen, flere mil utenfor Rissa sentrum. – Det som gir meg mest utbytte, er at jeg og mine pedagogiske ledere får samme forståelse for lederskap. En lederoppgave for meg nå er å få enheten til å fungere i stadig endring, sier Adolfsen. Hun er opptatt av å se perler som gjør livet rikere. – Ungene gir meg perler hver dag. Du får ikke bare lønn, du får noe å samle i hjertet også, sier enhetslederen. Storsatsing på Rissa kommune satser stort på å utvikle egne ledere. 90 personer er i sving med et toårig lederutviklingsprogram som også har plass til ansatte som har lyst til å bli ledere. Tekst: MONICA SCHANCHE    Foto: GEIR ARNE HOLME RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG • Ca. 6400 innbyggere. • 650 kommunalt ansatte, fordelt på 450 årsverk • Rissa er en kvalitetskommune som satser på nærvær. Nærværet er om lag 94 prosent. • Rådmannen, stab, enhetsledere og så å si alle mellomledere deltar i lederutviklingsprogrammet Veksthus for ledere. Også 12 potensielle ledere er med. – Gode ledere og riktig ledelse er helt avgjørende for å oppnå et høyt nærvær, sier personalsjef Geir Are Nyeng. Han viser til en sintefrapport som konkluderer med at 60 prosent av sykefraværet blant hjelpepleiere kan relateres til ledelse. – Vi bruker derfor store ressurser på det jeg vil kalle en historisk satsing på lederutvikling i Rissa kommune, sier Nyeng. I løpet av to år skal 80 ledere og tolv potensielle ledere gjennomføre Veksthus for ledere, et lederutviklingsprogram og studium som er utviklet i samarbeid med KS-konsult og Universitetet i Tromsø. 30 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON