Personalsjefen Personalsjef Geir Are Nyeng er både i ledelsen av lederutviklingsprogrammet og skal selv være med på den skriftlige delen og ta eksamen. – Jeg ser på dette som en kjempefin mulighet til å kombinere praktisk lederutvikling og formell utdanning. Jeg ønsker på sikt å ta en master i ledelse, og dette er en flott mulighet til å komme i gang med dette, sier personalsjefen. Renholdslederen Ledende renholder Jolanta Togstad forteller at hun har ansvar for en renholdsgruppe med fire–fem renholdere. – Når vi omorganiserer renholdstjenester, er det viktig for meg som leder å motivere og ha god kommunikasjon med de ansatte. En del av renholderne merker slitasje på kroppen. Jeg håper at vi får større forståelse for jobben vi gjør blant de andre lederne, sier renholdslederen. ledere i Rissa Som avslutning kan deltakerne ta eksamen som gir 30 studiepoeng og kan brukes som en del av en mastergrad i kommunal ledelse. Ikke bare for toppene Liknende opplegg kjøres i flere kommuner. Det spesielle for Rissa er at lederutviklingen ikke bare er for enhetsledere og staben på toppen. Hovedmålgruppa er de mange gruppelederne i kommunen som står nærmest brukere og ansatte. Og ikke minst – tolv ansatte som ønsker å ta lederoppgaver i framtida, deltar også i lederutviklingsprogrammet. – Fordi vi ønsker å bedre rekrutteringen til lederstillinger, ble alle ansatte invitert til å søke, forteller personalsjef Nyeng. Han er glad for at politikerne i kommunen verdsetter satsingen og har gitt økonomisk støtte. – Det er selvfølgelig ressurskrevende, men vi tror vi vil tjene dette inn på lengre sikt. Ikke bare gjennom sparte kostnader, men gjennom bedre ledelse, økt nærvær, forbedret arbeidsmiljø og økt kvalitet på tjenestene, sier Nyeng. > Fagbladet 10/2010 > 31 fbaargang2010 fbseksjonKON