Leder PP-tjenesten Karen Sofie Ask, leder i PP-tjenesten, syns hun får mye ut av programmet. – Du må jobbe med deg selv på samme måte som når du er leder. Her får du i tillegg tid til ettertanke og refleksjon som du ikke får i hverdagen. Det kan kjennes massivt på tampen av en full jobb. Men jeg ønsker å få maksimalt ut av studiet, og må finne en balanse så det blir positivt, sier Karen Sofie Ask. Hun bor i Trondheim – på andre siden av fjorden – og er glad for å bli kjent med flere på tvers av enhetene. REKRUTTERING: Rissa kommune vil rekruttere og utvikle sine egne ledere. Her er potensielle ledere med stor motivasjon. Utfordrer komfortsonen Fagbladet får være flue på veggen på den tredje samlingen. Deltakerne sitter i en stor ring. Midt på gulvet står faglig ansvarlig Kjell Dahl. Han forbereder deltakerne på at de vil møte både oppover- og nedoverbakker på ferden. – Når vi går dypere inn i et felt og opplever større kompleksitet, kan den første begeistringen Han oppfordrer lederne til å skape gode arbeidsrelasjoner, ikke vennskaps- og kjærlighetsrelasjoner, og til å stimulere de ansatte til å ta opp vanskelige ting i åpne fora. Menneskelige relasjoner Lederutviklingen legger vekt på forståelse for relasjoner mellom mennesker, mer enn på teknikk og tall. – Om du ikke har evne til innlevelse, kan du ikke lese deg til å bli en god leder. Mer enn økonomi og juss er empati viktig hvis du har med mennesker å gjøre. Og det har vi i offentlig sektor. Å kunne behandle mennesker er prioritet nummer en. Mennesker er uforutsigbare og ikke alltid rasjonelle. Ledere må kunne forstå og håndtere det. Ikke som avvik, men som noe som er normalt, sier Kjell Dahl. Øystein Ballo fra universitetet i Tromsø ser programmet Veksthus for ledere som et positivt alternativ til annen management- og ledelsesfilosofi. – Det er menneskelig, nært og relatert til de kon- Hovedtillitsvalgt Hovedtillitsvalgt Kurt Rønning er blant de ansatte som har fått plass i gruppen potensielle ledere. Gjennom tillitsvervet har han mye med den kommunale ledelsen å gjøre. – De potensielle lederne får en kompetanseheving som gjør at de vil ta og få mer ansvar. Når lederne vet at de har denne kompetansen, bidrar det positivt til å involvere de ansatte, mener Rønning. Om han selv har planer om å ta eksamen? – Ja, når jeg først får denne muligheten, er det dumt å bare benytte den halvveis, sier Rønning. Om du ikke har bli avløst av forvirring og nedstemthet. Men det er i veikrysset der vi kjenner på uro og angst at vi blir testet på om vi er villig til å gå videre eller stopper opp. Det er når vi svetter i hendene og kjenner det i magen, men likevel orker å stå i det, at virkelig læring skjer, understreker Kjell Dahl. evne til innlevelse, kan du ikke lese deg til å bli en god leder. KJELL DAHL, FAGLIG ANSVARLIG krete oppgavene og tjenestene som deltakerne skal utføre i den kommunale hverdagen, sier Ballo, som skal lose deltakerne fram til eksamen om to år. Stimulerer til lagånd Rådmann Oddbjørn Ressem er med på alle samlingene. – Dette er interessant og kjempeartig. Han håper at mellomlederne ute i felten får utbytte av lederprogrammet og skaper nettverk for bedre samhandling for tjenestene og brukerne. – Det er viktig at vi er samstemte og får et felles ståsted. Denne lederopplæringen 32 > Fagbladet 10/2010 Foto: Monica Schanche Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON