Servicetorglederen Mari Kilen, leder av Servicetorget, syns hun lærer mye og får større selvtillit. Å lære om organisasjonskultur og ubevisste krefter som finnes i en organisasjon er interessant. – Jeg føler at jeg er blitt mer trygg i lederrollen min. På jobben er det mange meninger om hvordan ting skal gjøres. Det er ikke bestandig alle blir enige. En leder må kunne skjære igjennom, mener Mari Kilen. er praktisk og kan brukes i jobben som leder, sier Ressem. – Hvilke egenskaper mener du selv er viktig for en leder? Rådmannen tenker seg om et øyeblikk: – Sette pris på mangfold, være modig, at du som leder er lojal overfor oppgavene du skal utføre. Utviklingsorientert. At du vil noe og kan tenke helhetlig. Nav-lederen Marit Vaarheim leder Nav Rissa med 15 ansatte, hun syns lederutviklingen gir stort utbytte. – Den er viktig for hver og én, og bidrar til å bygge sterkere samhold i kommunen. Og den er med på å synliggjøre hvor viktig den kommunale delen er for velferdsreformen og for innbyggerne som bor i denne kommunen. > Fagbladet 10/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonKON