Seksjonsleder Yrkesfaglig fylkesledersamling Utveksling av informasjon om tiltak og planer var et viktig tema da fylkeslederne for Seksjon kontor og administrasjon møttes i Oslo i midten av oktober. Fylkeslederne opplever at graden av frikjøpt tid har mye å si for i hvilken grad de har mulighet til å følge opp det yrkesfaglige arbeidet og kontakten med seksjonstillitsvalgte i fagforeningene lokalt. De ønsker derfor at fylkene prioriterer seksjonsarbeidet mer og bevilger mer midler til frikjøp av de seksjonstillitsvalgte. På konferansen innledet Ellen Mohaugen fra AOF Norge om praksiskandidatordningen – som gjør det mulig for voksne med realkompetanse å ta fagbrev når de har minst fem år i arbeidslivet. Verving, forbundets nye medlemsportal og ideen om å opprette kompetansetillitsvalgte i arbeidslivet var også tema på samlingen.    MoS Vellykket personalkonferanse Fagruppe personal og prosjektleder Marit Wahlstedt gjennomførte nylig en vellykket konferanse for personalmedarbeidere og studenter ved Høgskolen i Lillehammer. Tema var etikk, arbeidsmiljø og relasjonskompetanse. 30 studenter og 80 fra arbeidslivet deltok på seminaret, som også hadde fokus på at det må være en god link mellom fagteori og den praktiske virkeligheten. Fagforbundet ser det derfor som verdifullt å koble de faglige studiemiljøene sammen med dem som praktiserer faget Marit Wahlstedt daglig. Faggruppeleder Helga Bognø var selv en av innlederne, sammen med blant annet Anders Dysvik fra BI, Jan Spurkeland fra Relasjonsledelse, Sveinung Berild fra Høgskolen i Lillehammer og Pernille Næss fra KS.    MoS Internasjonalt engasjement Fagforbundet har deltatt på den internasjonale bibliotekføderasjonen Ifla sin konferanse i Göteborg. Dette er den viktigste internasjonale møteplassen for biblioteksansatte, utdanningsinstitusjoner, fagorganisasjoner, politikere og andre aktører innen bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Temaet for kongressen understøtter Iflas hovedmål: Bibliotekene forsterker tilgang til kunnskap. Temaet var derfor sentrert rundt at gratis tilgang til kunnskap er like viktig som ytringsfrihet. Bibliotekene skal være tilgjengelig for alle, også synshemmede og andre med lesevansker, og de skal være åpne og inkluderende, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Konferansen arrangeres hvert år og er en manifestering av Iflas verdier om retten til å vite og kampen om intellektuell frihet. Fagforbundet har tilgang og stemmerett i General assembly i Ifla og er observatør i fire komiteer. Randi Lundvall fra Fagforbundet leder komiteen for skolebibliotek.    IVR Kontorfaget gir muligheter I slutten av oktober ble NM i yrkesfag arrangert på Lillehammer. Tre hundre ungdommer fra hele landet deltok, og det ble konkurrert i totalt 28 fag. Kontorfaget var ikke representert. Det ønsker Fagforbundet og Seksjon kontor og administrasjon å gjøre noe med. Norgesmesterskapet samler mange mennesker og får betydelig medieomtale. Dette har blant annet kommet helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere til gode. Fokuset er tenkt å øke rekrutteringa til fagutdanninga. Økt rekruttering trengs også i kontorfaget. Parallelt med konkurransene kan publikum på yrkesmessa bli nærmere kjent med fag og aktører i fagopplæringa. For ungdommene som deltar, Retten til utdanning, læreplass og arbeid står sterkt i sam- funnet vårt. Men ikke alle fag får den oppmerksomheten de fortjener. Kontorfaget er et av dem. er det motiverende å kunne oppnå en plass på landslaget som skal representere Norge i EuroSkills (Yrkes-EM) og WorldSkills (Yrkes-VM). På Lillehammer arrangerte Utdanningsdirektoratet landskonferansen for kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, «Praktisk Talt», som et integrert opplegg knyttet til Yrkes-NM. GERD EVA VOLDEN Retten til utdanning, læreplass og arbeid står sterkt i samfunnet vårt. Men ikke alle fag får den oppmerksomheten de fortjener. Kontorfaget er et av dem. Det er en misforståelse at kontorfaget er i ferd med å dø ut. Det er tvert imot et stort behov for kompetente kontoransatte med fagbrev som kan sitt fag. Logistikk, arkivering, dokumentasjon, ikt og saksbehandling krever real- og formalkompetanse. Fagforbundet ønsker at arbeidsgivere skal se de ansatte og gi de med lang fartstid muligheten til å dokumentere realkompetansen sin og ta fagbrev. Å gi kontoransatte en synlig yrkeskarrieremulighet er den beste måten å sikre rekrutteringa på. 38 > Fagbladet 11/2010 Foto: Monica Schanche fbaargang2010 fbseksjonKON