Yrkes-NM på Lillehammer Yrkes-NM på Lillehammer med 250 deltakere i 28 fag er over. Helsefagarbeiderne konkurrerte vegg i vegg med barne- og ungdomsarbeiderne. Men ungene lot seg ikke affisere av brann og ambulanse hos naboene. Tekst og foto: INGEBORG VIGERUST RANGUL og KARIN E. SVENDSEN ENGASJEMENT: Farget papir og limstift blir spennende kunstverk. Barnesang til hylende sirener Laget får utdelt oppgaven. I ti minutter diskuterer de for åpen scene hvordan de skal takle akuttsituasjonen som vil oppstå på kafé Allegro som de er innom i rollespillet. Når spillet er i gang, tar det ikke lang tid før den operasyngende kokken Marco hyler og kaster fra seg steikepanna. Han har bøyd seg over varmen og fått alvorlige brannskader. Seks av de 15 lagene i helsefag henger fremdeles med i finalen. Første dagen var de hjemme hos et eldre par med ymse diagnoser, neste dag var det et yngre par som fikk besøk. I dag skal de konkurrere om beste håndtering av en akuttsituasjon. Mye å tenke på Mens den ene på laget undersøker pasienten og roer ham, tar den andre kontakt med ambulansen. Her er mye å tenke på. For eksempel skal de huske å stenge gassen, de skal løfte beina til pasienten for å forhindre sjokk, og de skal kjøle ham ned med ikke altfor kaldt vann. Og så skal de vite hvilken adresse ambulansen skal kjøre til. Ambulansearbeideren forhører seg om pasientens tilstand. Sang og spill vegg i vegg Ambulansens sirener hyler på den ene siden av lettveggen og den brannskadde kokken skriker av smerter. På den andre siden er de ti konkurrerende barne- og ungdomsarbeiderne opptatt av å lose barna gjennom tegning og sang. – Jeg syns det var ganske skummelt mens det sto på. HJELP Å FÅ: Ambulansearbeider Steinar Brekka assisterer Christine Bårdsen og Silje Larsen fra Finnmark. Situasjonen var stressende med dommerne som sto over oss hele tiden. I ettertid er det en del jeg gjerne skulle gjort annerledes, sier Maren Aarholdt Moan fra Oppland. Sammen med Ivan Børthus har hun dramatisert bukkene Bruse i Badeland sammen med barna. BUA-sangen Mens de fem lagene konkurrerer, kan Håkons Hall høre 54 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON