Kommer snart-lappen Petit Tekst: Sidsel Hjelme Spørsmålet var bare hva det kunne brukes til. Først flere år senere kom en 3Mansatt og korsanger på at det mislykkede limet kunne brukes til å lage bokmerker i noteheftet. Han strøk limet på noen papirark, klippet opp i remser og limte dem på notesidene. Dermed var post-itlappen født. I år er det 30 år siden, og nå fins du overalt. Også da jeg for en måned siden huket meg ned på et toalett i Beijing, og to avlange lapper møtte blikket mitt. På den ene stod noen uforståelige kinesiske skrifttegn. Den engelske oversettelsen var derimot ikke til å misforstå: No poo  only pee.ª Takk, post-it, for at du har holdt ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul ingeborg.rangul@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Noen ganger gjør du meg så eitrende forbanna der du lyser mot meg: I ustand.ª Da kan du få blodet til å koke, og enten du henger på kaffemaskinen borti gangen eller på billettautomaten på Oslo S, får jeg får bare lyst til å krølle deg sammen, rive deg i fillebiter og kaste deg i søpla. Andre ganger gjør du meg bløt om hjertet. Som når jeg låser opp døra hjemme og ser deg henge på speilet i gangen, skriblet med guttete roteskrift: På skøytebanen.ª For ikke å snakke om da jeg åpnet matpakka inne ved Hakkloa og du lå øverst og forkynte: Jeg elsker deg.ª vet, at jeg slår meg til ro noen minutter, eller kanskje velger å kommer tilbake litt seinere. For du er over alt, du gule postit-lapp, som i alle år har sørget for en slags orden i livet mitt  og ikke minst i papirbunkene på skrivebordet mitt. For ikke å snakke om da jeg åpnet matpakka inne ved Hakkloa og du lå øverst og forkynte:  Jeg elsker deg. ª egenskaper. Limet kunne tas av og på gang etter gang. Men som regel gjør du meg bare rolig. Som når du henger på døra til sjefen min, på pc-skjermen til en    sterkt lim, fikk i stedet helt andre    ?orden på livet mitt i 30 år. Quiz 2 poeng: Han vokste opp som barnehjemsbarn og flyttet mye rundt. Ble ofte kalt den siste proletarª. 1 poeng: Han var leder for Landsorganisasjonen fra 1989 til 2001. ˇ€‹ Arbeidsliv  offentlig sektor 1. Hva driver Bufetat med? 2. Hvor jobber vanligvis miljøterapeuter? 3. Er kemnerens ansatte kommunalt eller statlig ansatte? ˇ€‹ Sant eller usant? 1. Belastningslidelser i muskel- og skjelettsystem er godkjent yrkessykdom. 2. Ansatte i frisørsalonger som er LO-medlemmer, er organisert i Handel og Kontor. 3. Apotekene i Norge drives hovedsaklig i offentlig regi. 241 393 ˇ€‹ Organisasjoner rundt fagbevegelsen 1. Hva heter LOs og LO-forbundenes studieorganisasjon? 2. Hva heter LOs humanitære solidaritetsorganisasjon? 3. Hvor ligger Arbeiderbevegelsens folkehøgskole? ˇ€‹ Arbeidsgiverne 1. Hva heter den viktigste arbeidsgiveren i kommunal sektor? 2. Hva heter den internasjonale arbeidsgiver- organisasjonen? 3. Hvilken arbeidsgiverforening er Posten Norge medlem av? ˇ€‹ Kjente personer 3 poeng: Han er født i Vardø og har jobbet på papirfabrikk i Halden. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS kollega eller i kiosken på hjørnet: Kommer snart.ª Da gjør du at jeg Spørsmålene er hentet fra boka Arbeidslivsquiz og fra 1. mai Fagforeningsspillet, utgitt av Gyldendal Norsk Forlag i samarbeid med flere forbund. Men egentlig er du et misfoster som ble unnfanget ved en feiltakelse. Det som skulle være et super- Fagbladet 11/2010 > 59 M K Ø T E R E J I M Svar: ˇ€‹ Organisasjoner rundt fagbevegelsen 1. AOF Norge 2. Norsk Folkehjelp 3. Ringsaker ˇ€‹ Arbeidsgiverne 1. KS (het Kommunenes Sentralforbund fram til 2004) 2. International Organisation of Employers 3. Spekter ˇ€‹ Kjente personer Yngve Hågensen ˇ€‹ Arbeidsliv  offentlig sektor 1. Forkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten. Etatens ansatte jobber på barnevernsinstitusjoner, familiekontorer, osv. 2. Behandlingsinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner og liknende. 3. De er kommunalt ansatte. ˇ€‹ Sant eller usant? 1. Usant 2. Usant (de er i Fagforbundet) 3. Usant (men det kreves offentlig konsesjon) L fbaargang2010 fbseksjonKON