Kvikksølvofre sliter med å få erstatning Fagforbundet har over 170 saker der tannlegeassistenter har meldt om kroniske skader på grunn av kvikksølvforgiftninger. Men det er vanskelig å få gjennomslag hos trygdemyndighetene. På tross av rapporter fra inn- og utland som viser at plagene er forenlige med senskader etter kvikksølvforgiftning, har sak etter sak blitt avslått av norske trygdemyndigheter. Nå vil Fagforbundet få prøvd en sak i lagmannsretten. På vent i årevis Fagbladet har flere ganger de siste årene skrevet om Sissel Mortensens sak. Den er fortsatt ikke avklart i Trygderetten, og kan SAMHANDLINGSREFORMEN: dermed ikke prøves for en høyere rettsinstans. Saken blir stadig utsatt fordi Nav krever nye utredinger og spesialisterklæringer. –Nåerdetgåtttreårutenavklaring. Det er en ekstremt utmattende prosess, og mange av kvinnene orker ikke mer og gir opp underveis, sier advokat AnneGry Rønning-Aaby ved Fagforbundets juridiske avdeling. Ja lokalt – nei sentralt Nylig fikk et medlem godkjent sine lidelser som yrkesskade av spesialister og Nav lokalt. Men disse sakene skal godkjennes av Nav sentralt, og der fikk kvinnen avslag. Fagforbundet har fulgt opp saken overfor Nav klageinstans, som også avslo. Og nylig ANKER: Spesialister fastslår yrkesskade på grunn av kvikksølvforgiftning, men Trygderetten avslo. Nå anker Fagforbundet saken. Armer og bein henger sammen Samhandlingsreformen ruller videre mot oppstarten i 2012. I statsbudsjettet er det satt av 200 millioner kroner til prosjekter. – Helsevesenet sliter på grunn av manglende koordinering, vi må ut av fella med dyre og dårlige løsninger, sa statssekretær Robin Martin Kåss på Fagforbundets samhandlingskonferanse. – Vi må få slutt på at deler av kroppen er førstelinje- og andre deler av samme kropp er andrelinjetjeneste. Endringer i sykdomsbildet – for eksempel økende antall mennesker med demens, livsstilssykdommer og sammensatte lidelser – krever en annen organisering, framhevet Kåss. Kort sagt handler samhandlingsreformen om at folk skal bli behandlet for sine lidelser nærmest mulig hjemmet, og helst dø i eget hjem dersom de ønsker det og det er medisinsk forsvarlig. Reformen legger vekt på forebygging, og derfor var folkehelsearbeid et viktig tema på konferansen. Langt fram – Det går jo ikke an å være uenig når fagfolk vil samarbeide, repliserte Britt Ås, Fagforbundets fylkesleder i Troms. – En omstilling må komme, og vi er ikke uenige med tankegangen i reformen. Men vi står ved et politisk veivalg. Reformen må ikke bli et verktøy for private bedrifter. Vi krever et økonomisk system som er tilpasset offentlig forvalting, sa Ås. Hun viste til den varslede lovendringen i forhold til samkommuner som juridiske enheter. Hun er bekymret for at det skal bli en modell for samarbeid over kommunegrenser som vil svekke demokratisk påvirkning. Ås viser også til at lokalt er kunnskapen om samhandlings- stadfestet Trygderetten avslaget. – Nå tar vi saken videre til lagmannsretten, sier Rønning-Aaby. Nytt Brennpunkt-program NRK Brennpunkt sendte i 2005 et program om tannlegeassistenters kvikksølvskader. Der kom det blant annet fram at 25 prosent av tannlegeassistentene som var utsatt for kvikksølvforgiftninger, har fjernet livmoren, ifølge en undersøkelse fra New Zealand. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa at han ville at kvinnene skulle behandles rettferdig og få testet sin sak som yrkesskade. Siden den gang har ingenting skjedd. I midten av november tar Brennpunkt opp saken på ny. – Mange av våre medlemmer er villige til å gi saken et ansikt, sier Rønning-Aaby, som håper at politikerne snart skjønner alvoret i disse sakene. Tekst: TITTI BRUN reformen lav, ikke minst hos arbeidsgiverne. Partssamarbeid var også Mette Nord, nestleder i Fagforbundet, opptatt av. – Det må være et samarbeid fra topp til bånn, ellers blir det kanskje mye sand i maskineriet. Ikke minst på fylkes- og regionalt nivå har vi noen utfordringer, sa hun. Tekst og foto: TITTI BRUN Fagbladet 11/2010 > 5 Illustrasjonsfoto: Eirik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonSAM