Siden sist Vognførere slutter i Bergen Bybane Fem vognførere har sagt opp. Flere vurderer å forlate Bergens nye stolthet, Bybanen. Bergen Bybane har hatt en urolig fødsel. Bybanen var nær ved å stenge samme dag den åpnet. I siste liten ble streikevarsel fra 23 vognførere organisert i Fagforbundet, trukket. Uklare tarifforhold Konflikten gikk i korthet ut på at vognførerne ble forelagt tariffavtale som bussjåfører og ikke trikkeførere. En avtale som gir dem både lavere grunnlønn og skifttillegg. Tariffavtalen ble framforhandlet av Transportarbeiderforbundet, til tross for at 23 av 24 førere var medlemmer i Fagforbundet. – Deretter har det ballet på seg i oppstartsperioden, forteller Fagforbundets klubbleder Jan Erik Hagen i Fjord1Partner, som er driftsselskapet for Bybanen. Siden oppstarten er staben økt fra 24 til 36 førere, så sluttet fem. – Jeg tror dessverre flere kommer til å slutte, sier Hagen. Ansatte begynner å gå lei av manglende toalettforhold, hyppig helgearbeid, dårlige turnusordninger, delte skift og lavere skifttillegg enn hva trikkeførere får. Liten innflytelse Hagen finner det frustrerende at de ikke får komme i gang med fagforeningsarbeid, så lenge LO ikke har avklart hvem som skal ha tariffansvaret. – Vi har vært i et ingenmannsland veldig lenge nå. Vi kommer ingen vei med våre synspunkter. Vi får liten eller ingen innflytelse på vaktplaner. Vi har en avtale som ikke er tilpasset arbeidet, sier Hagen. – De som tror at bussbransjeavtalen er grei for trikkeførere, kan aldri ha kjørt en vogn. Denne forutsetter at man har eller tar fagbrev for lastebil. Det blir helt absurd, påpeker Hagen. Administrerende direktør i Fjord1Partner, Dan Hildebrand, URO: Fem førere har sluttet. Samtidig skal Bybanen doble frekvensen på avgangene 1. november. Ansatte frykter mer brutale vakter. forholder seg til de få ansatte som er organisert i Norsk Transportarbeiderforbund. – I mine øyne er spørsmålet om tariff avklart, i og med at vi har inngått en kollektivavtale med ett forbund. For oss ville ting vært lettere om flere av de ansatte var organisert i den foreningen som har tariffavtalen, sier Hildebrand. Tekst: OLA TØMMERÅS Går imot tvangssammenslåing Helse- og omsorgsministeren mener det ikke er nødvendig at kommunene slår seg sammen for å gjennomføre samhandlingsreformen. Anne-Grethe Strøm-Erichsen er ikke enig med dem som sier at kommunesammenslåing er nødvendig for å gjennomføre samhandlingsreformen. – Men dette er ikke bare en reform for dem som har lyst til å være med. Alle kommunene må tilpasse seg den store reformen. Overføring til kommunene Samhandlingsreformen var hovedtema på Samspillkonferansen for sykepleiere og helsefagarbeidere i Fagforbundet nylig. Ett element i reformen er at kommunene skal overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter. Før nyttår skal det ifølge statsråden være klart hvilken modell som skal brukes for å overføre midler slik at kommunene får kompensasjon for de økte utgiftene. Overføringene vil enten knyttes til antall gamle i kom- munen eller til antall pasienter med ulike diagnoser. Ikke tvang Helse- og omsorgsministeren sa at det ikke vil være nødvendig å slå sammen kommuner med tvang. – Jeg har ikke tro på tvang, og vi er tydelige i vår regjeringserklæring på at samarbeid mellom kommunene skal være frivillig, sa hun. Strøm-Erichsen har sett mange eksempler på vellykket samarbeid mellom små kommuner HELSE- og OMSORGSMINISTEREN: – Ingen kommuner skal tvinges til sammenslåing for å få gjennomført samhandlingsreformen. om blant annet distriktsmedisinske sentra. – Men om noen velger sammenslåing, vil vi ikke nekte dem det, legger hun til. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 6 > Fagbladet 11/2010 Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2010 fbseksjonSAM