GLOBALISERINGSKONFERANSEN 2010 Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom Fagbevegelsen og krisa  nederlag eller ny vår? Stormøte med Fatima Aguado fra spansk transportarbeiderforbund, Christina Theochari fra gresk LO, og Roy Pedersen fra LO i Oslo. I tillegg blir det møte om skitne forhold i renholdsbransjen, vikarbyrådirektivet, New Public Management, velferdsstaten, testing i skolen, og mye, mye mer. Møtene er arrangert av blant annet Utdanningsforbundet, Manifest, For Velferdsstaten og Arbeidsmandsforbundet. Mellom krise og håp Hvordan bygge en bedre verden? 18.11 21.11 Folkets Hus, Oslo Arrangeres av Norges Sosiale Forum Fullt program og påmelding på: www.globalisering.no Overnatting og busser fra mange steder i landet for ungdom Debatt, konsert, film, kulturbarnehage. For alle som vil forstå og forandre verden. for Supertanker fbaargang2010 fbseksjonSAM