Eldre, demente og andre beboere fortjener utomhusarealer som gir best mulig livskvalitet.ª Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk ˇ€‹ Pålagt bøtelegging Trafikkbetjentene i Fredrikstad er pålagt å skaffe en million kroner mer enn planlagt før jul. Flere bøter må skrives, og publikum er ikke nådig. Side 29 ˇ€‹ Ledersatsing Rissa kommune satser stort på lederutvikling. Samtlige gruppeledere er med i Veksthus for ledereª sammen med enhetsledere, stab og rådmann. Pluss 12 potensielle ledere. Side 32 ˇ€‹ Brannforebygging Forebyggende avdelinger og beredskapsavdelinger i brannvesenet må samarbeide bedre for å kunne forebygge best mulig mot branner, mener fokusforfatteren. Side 36  Dårlig gjort To tredeler av historiske Grønland brannstasjon sto tomt, men Oslo brannmuseum fikk ikke utvide. Trond Flaarud og hans frivillige ildsjeler i museet, klarte ikke å skaffe en million kroner fort nok. Side 30 Fagbladet 11/2010 > 27 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2010 fbseksjonSAM