Samferdsel og teknisk Trøbbel for dyrepleierelever Hansenberg skole i Danmark er et populært valg for mange som vil bli dyrepleier, men nå blir det vanskeligere å være norsk dyrepleierstudent i Danmark. Danske myndigheter krever at norske elever skal ha praksisavtale med en dansk klinikk for å få ta utdanningen i Danmark. Fra 1. januar 2011 vil det ikke lenger være anledning til å ha praksisavtale med en norsk dyreklinikk mens man studerer ved Hansenberg skole.    OT 100.000 til BurnCamp Fagforbundet har vedtatt å støtte den årlige sommerleiren for brannskadde barn, BurnCamp, med 100.000 kroner årlig. BurnCamp drives på frivillig basis, der blant annet brannkonstabler i Fagforbundet har stilt opp hvert år siden starten i 2002. Organisator er Norsk forening for brannskadde. Målgruppen er barn mellom 9 og 18 år som har vært behandlet på brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus. Leiren arrangeres en uke hver sommer. Et av målene er å få barn og unge til å tåle å være ute blant folk med sine skader.    OT NY TID: Useriøse renholdsfirmaer får det vanskeligere i framtiden. Neste år vil en offentlig godkjenningsordning være på plass. Rydder opp i renholdsbransjen Nå skal det ryddes opp i renholdsbransjen. Vaskefirmaer blir underlagt en offentlig godkjenningsordning. Offentlig godkjenning av firmaer i renholdsbransjen har vært et krav fra LO og NHO i flere år. Nå har kravet nådd fram. I årets statsbudsjett er det satt av ti millioner kroner til å opprette et program for godkjenning og kontroll av renholdsbransjen. Programmet skal opprettes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ønsker å innlede en særlig innsats mot alle bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping. Renhold er første bransje ut. – Dette er gledelig, sier leder for Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. – En offentlig godkjenningsordning kan bli et viktig redskap for å begrense sosial dumping. – For Fagforbundet vil det fortsatt være viktigst å arbeide for å ha renhold i egenregi. Det er kun gjennom egenregi de ansatte kan bidra med sin kompetanse til å heve kvaliteten på tjenestene. Skulle vi tape den kampen, er det viktig at våre tillitsvalgte bidrar til å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i de leiefirmaene som kommer inn. En godkjenningsordning vil bidra til å lette det arbeidet, kommenterer Stein Guldbrandsen.    OT Veolia overtar papiret i Follo I nesten 20 år har idrettslag og korps samlet inn papir i Follokommunene. Men nå er det slutt på disse inntektene. 1. oktober overtok det multinasjonale selskapet Veolia. De var best på kommunens anbud. – Dette er en dugnad som har gitt oss sikre inntekter, men nå er det over. Det har virket som om folk har ønsket å støtte oss ved å sette ut papir som vi bare kunne hente, sier daglig leder i Ski IL, Kari Norum, til Østlandets Blad. Klubben har fått betalt for antall tonn papir som er samlet inn. På det meste kunne de få 400.000 kroner etter en runde. På Velferdskonferansen var innledere bekymret for at store kommersielle aktører skviser ideelle organisasjoner når det gjelder oppdrag fra det offentlige. PF 28 > Fagbladet 11/2010 Illustrajonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM