Pålagt å skaffe en million ekstra på bøter Dra inn en million ekstra før jul. Skriv flere gebyrer. Det er beskjeden Fredrikstad kommune ga trafikkbetjentene sine. Nå blir betjentene trakassert av publikum Kommunen sliter med økonomien. Resultatet er en mye tøffere hverdag for trafikkbetjentene. De har fått beskjed om å bidra ved å skrive ut flere gebyrer. Blir trakassert – Folk er hissigere, slenger med leppa, forteller trafikkbetjentene Finn Erik Stensrød, Sylvi Martinsen og Hanne Bjørling. De påpeker at å få inn en million ekstra, betyr sju til åtte flere gebyrer per trafikkbetjent per dag. – Ledelsen i rådhuset tror at det bare er å gå ut og skrive gebyrer. De skjønner ikke hverdagen vår. Jobben vår er å yte service overfor folk, holde orden på trafikken og få til bedre trafikkflyt. Den ekstra belastningen har gitt synlige konsekvenser, mener trafikkbetjentene. Én har sluttet som trafikkbetjent, en annen har fått andre oppgaver i samme etat TØFF HVERDAG: Finn Erik Stensrød (klubbleder), Sylvi Martinsen og Hanne Bjørling kan fortelle om en tøffere tone i gatene i Fredrikstad etter at de ble pålagt å få inn en million ekstra i gebyrer før jul. etter å ha vært sykmeldt en lang periode. – Klarer målet Kommunalsjef Roy Henning Jakobsen avviser at parkering har blitt ei melkeku for kommunen. – Nei, det vil jeg ikke si. Det er snakk om en endring av holdning. Vi har vært for runde hittil, nå skal vi følge klokka mer slavisk. Det er jo også et rettferdighetsprinsipp i forhold til brukerne, sier Jakobsen som tror at de når målet om økt inntjening på én million før året er omme. Det tilsier i alle fall prognosene. Tekst og foto: TERJE HANSTEEN Kvart million kroner fra Fagforbundet Som eneste kommune i landet er Rissa tildelt 250.000 kroner fra Fagforbundet sentralt. Pengene går til et heltids- og deltidsprosjekt der verneombudene er aktivt med. – Fagforbundet Rissa har levert en søknad som vi hadde tro på, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets ledelse. I september dro han selv til Rissa for å overrekke prosjektmidlene. – Fagforbundet er opptatt av å involvere verneombudene som representerer samtlige ansatte i arbeidet mot uønsket deltid. At Fagforbundet Rissa samarbeider med kommunen om et slikt prosjekt, ser vi som svært positivt, sier Guldbrandsen. Personalkonsulent Kristin Bakøy er svært glad for pengene. – Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse blant de deltidsansatte som viser at vi har en del uønsket deltid i dag, blant annet flere små turnusstillinger. Hun framholder at ikke alle ønsker seg full stilling. Innenfor arbeidskrevende pleie er det flere som stopper ved 80 prosent. De mener det er for tøft med 100 prosent. Rissa kommune har 15 verneombud, en for hver enhet i tillegg til hovedverneombudet. Bakøy ser gjerne at verneombudene innleder i sin egen enhet om viktige temaer. – Vi tar ikke for oss hele Rissa på en gang, men velger en av de mest ivrige turnusenhetene. De skal skaffe seg innspill fra andre kommuner før de lager sitt eget opplegg: Hva er best for oss? Her skal ansatte, verneombud, tillitsvalgte, leder og mellomleder involveres. Alle i enheten skal være eiere av prosjektet, og ingen skal komme utenfra og fortelle hvordan ting skal være, sier Bakøy. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 11/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonSAM