aa OSLO BRANNMUSEUM • Åpnet i 1986, og er landets eneste brannmuseum. • I fjor besøkte 1100 barn museet. I tillegg til omvisning og brannhistorie, blir det gitt brannforebyggende undervisning. • Oslo brannmuseum er åpent hver onsdag og på forespørsel. • Museet har ingen inntekter. Det drives på frivillig basis. t s a e t jr Oslo brannmuseum klarte ikke å skaffe en million kroner ekstra til leie. Dermed får de ikke brukt de ledige lokalene i Grønland brannstasjon. Den blir kaffebar i stedet. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Oslo brannmuseum holder til i Nordens aller første brannstasjon: Grønland brannstasjon fra 1866. Museet disponerer 400 kvadratmeter av bygningene. Resten av huset, 800 kvadratmeter, har stått tomt siden i fjor. Ønsket å utvide – Vi har lenge hatt et sterkt behov for mer plass, forklarer leder av Brannhistorisk forening, Trond Flaarud. Veteranbrannbiler står ute. Pumper og utstyr fra hele landet, tilbake til midten av 1800-tallet, ligger stuet vekk på lager. Undervisningsrom til besøkende skolelever står på ønskelista. Museet ville utvide, men kommunen forlangte markedspris. En million ekstra, i tillegg til de 400.000 som museet allerede betaler i husleie. – Vi har ingen inntekter. Museet drives på frivillig basis, sier Trond Flaarud. Ildsjelene på museet var avhengig av å få støtte fra kulturetaten i Oslo kommune for å finansiere leie av den kommunalt eide brannstasjonen. Ventet ikke I dag administreres brannstasjonen av det kommunale foretaket Omsorgsbygg KF, og leies ut etter vanlige markedsprinsipper. Nestleder i byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl (Ap), jobbet iherdig for å skaffe brannmuseet penger til leia, og for å få den ærverdige brannstasjonen overført til kulturetaten med annen leiepris. – Grønland brannstasjon og Oslo brannmuseum burde vært håndtert som kulturbedrift, mener Tone Tellevik Dahl. Hun stilte spørsmål til næringsbyråden om leiesum og mulighetene for museet. Det hastet. Grønland brannstasjon lå allerede annonsert til leie, markedsført som velegnet til restaurant- og kontordrift. Mens hun og Oslo brannmuseum ventet på svar, kom følgende beskjed fra byråden: Det er nå inngått leiekontrakt på ti år med Kaffebrenneriet. – Utilgivelig – Det er nesten utilgivelig. Det er ikke slik man skal behandle viktige samarbeidspartnere for kommunen. Spesielt ikke når også brannetaten kaster seg rundt i et forsøk på å få tak i en million til husleia, sier Tellevik Dahl. – Vi har ingenting imot Kaffebrenneriet, og tror på et godt samarbeid med dem, understreker Flaarud. – Det er behandlingen som ble museet til del, vi reagerer på. INNEKLEMT: Leder for Brannhistorisk forening, Trond Flaarud, skulle gjerne utvidet Brannmuseet. Men de 800 kvadratmetrene som står ledig i Grønland brannstasjon, skal bli kaffebar. n r d a b e No f k o s n b b e s e s n r r i d l n f l fbaargang2010 fbseksjonSAM