Personalsjefen Personalsjef Geir Are Nyeng er både i ledelsen av lederutviklingsprogrammet og skal selv være med på den skriftlige delen og ta eksamen. – Dette er en kjempefin mulighet til å kombinere praktisk lederutvikling og formell utdanning. Jeg ønsker å ta master i ledelse, og dette er en flott mulighet til å komme i gang, sier personalsjefen. Storsatsing på ledere i Rissa Rissa kommune satser stort på å utvikle egne ledere. 90 personer er i sving med et toårig lederutviklingsprogram som også har plass til ansatte som har lyst til å bli ledere. Tekst: MONICA SCHANCHE    Foto: GEIR ARNE HOLME RISSA KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG • Ca. 6400 innbyggere. • 650 kommunalt ansatte, fordelt på 450 årsverk • Rissa er en kvalitetskommune som satser på nærvær. Nærværet er om lag 94 prosent. • Rådmannen, stab, enhetsledere og så å si alle mellomledere deltar i lederutviklingsprogrammet Veksthus for ledere. Også 12 potensielle ledere er med. – Gode ledere og riktig ledelse er helt avgjørende for å oppnå et høyt nærvær, sier personalsjef Geir Are Nyeng. Han viser til en sintefrapport som konkluderer med at 60 prosent av sykefraværet blant hjelpepleiere kan relateres til ledelse. – Vi bruker derfor store ressurser på det jeg vil kalle en historisk satsing på lederutvikling i Rissa kommune, sier Nyeng. I løpet av to år skal 80 ledere og tolv potensielle ledere gjennomføre Veksthus for ledere, et lederutviklingsprogram og studium som er utviklet i samarbeid med KS-konsult og Universitetet i Tromsø. Som avslutning kan deltakerne ta eksamen som gir 30 studiepoeng og kan brukes som en del av en mastergrad i kommunal ledelse. Ikke bare for toppene Liknende opplegg kjøres i flere kommuner. Det spesielle for Rissa er at leder- 32 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM