Renholdslederen Ledende renholder Jolanta Togstad forteller at hun har ansvar for en renholdsgruppe med fire–fem renholdere. – Når vi omorganiserer renholdstjenester, er det viktig for meg som leder å motivere og ha god kommunikasjon med de ansatte. En del av renholderne merker slitasje på kroppen. Jeg håper at vi får større forståelse for jobben vi gjør blant de andre lederne, sier renholdslederen. Om du ikke har evne til innlevelse, kan du ikke lese deg til å bli en god leder. KJELL DAHL, FAGLIG ANSVARLIG utviklingen ikke bare er for enhetsledere og staben på toppen. Hovedmålgruppa er de mange gruppelederne i kommunen som står nærmest brukere og ansatte. Og ikke minst – ansatte som ønsker å ta lederoppgaver i framtida, har også fått plass. – Fordi vi ønsker å bedre rekrutteringen til lederstillinger, ble alle ansatte invitert til å søke, forteller personalsjef Nyeng. Han er glad for at politikerne i kommunen verdsetter satsingen og har gitt økonomisk støtte. – Det er selvfølgelig ressurskrevende, men vi tror vi vil tjene dette inn på lengre sikt. Ikke bare gjennom sparte kostnader, men gjennom bedre ledelse, økt nærvær, forbedret arbeidsmiljø og økt kvalitet på tjenestene, sier Nyeng. Utfordrer komfortsonen Fagbladet får være flue på veggen på den tredje samlingen. Deltakerne sitter i en stor ring. Midt på gulvet står faglig ansvarlig Kjell Dahl. Han forbereder deltakerne på at de vil møte både oppover- og nedoverbakker på ferden. > – Når vi går dypere inn i et felt og Fagbladet 11/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonSAM